Členské příspěvky

Členské příspěvky – Přidružený člen

 • Interní firemní PR a marketingové týmy komerčních společností
  • 10.000,- Kč/rok
 • Interní PR a marketingová oddělení příspěvkových organizací státu či jiné veřejnoprávní organizace (např. obec, kraj apod.)
  • 2.000,- Kč/rok
 • Akademické instituce
  • 2.000,- Kč nebo 10.000,- Kč/rok (státní vysoké školy/soukromé vysoké školy)
 • Neziskové organizace – nestátní (nevládní) neziskové organizace (např. obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy apod.)
  • 2.000,- Kč/rok