PRague Communication Academy

Mezi klíčové aktivity profesního sdružení patří vzdělávání. APRA i díky svému členství v mezinárodním sdružení ICCO přináší na český trh nejnovější trendy v oblasti komunikace. Díky rozvoji PR na našem trhu a získaných zkušeností ze spolupráce s britskou vzdělávací institucí London School of Public Relations, připravila APRA vlastní vzdělávací kurz, PRague Communication Academy, který má dvě části (dva semestry).

Během jednoho roku si účastníci kurzu osvojí klíčové znalosti a dovednosti nezbytné pro práci každého profesionála pracujícího v oblasti PR. Jednotlivé semináře jsou vedeny předními českými PR odborníky a v rámci celého kurzu je kladen důraz na praktickou využitelnost získaných poznatků a zohlednění změn, ke kterým v oblasti PR a komunikace dochází.

Podzimní semestr PRague Communication Academy I. (PRCA I.) je určený pro pracovníky, kteří mají zatím krátkodobé zkušenosti v oboru PR (do tří let praxe) ať už z agenturního prostředí, nebo z korporátních oddělení společností, veřejné či státní sféry nebo neziskového sektoru.

Jarní semestr PRague Communication Academy II. (PRCA II.) je navržený pro profesionály v oblasti PR, kteří v oboru působí delší dobu (nad tři roky) a jsou zodpovědní za vytvoření a nastavení komunikační strategie, případně vedou tým PR a marketingu.

Každý semestr se skládá z 9/8 půldenních seminářů zakončených zkouškou s certifikátem. Přihlásit se můžete na CELÝ KURZ, NEBO NA JEDNOTLIVÉ SEMINÁŘE samostatně. V ceně kurzu je zahrnuto i drobné občerstvení.