SEZNAM AGENTUR

PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ

CENY A POZICE PR

Jak se odměňuje práce PR

PR agentury jsou odměňovány na základě „fee“. Fee je odrazem výdaje času agentury na zakázku klienta, zároveň respektuje i zkušenost agentury. Odměna agentury není závislá na objemu vynaložených nákladů (zpravidla nepracuje s agenturní provizí a přirážkou).

Fee může mít různý charakter. Můžeme hovořit o měsíčním fee, o projektovém fee, o success fee a o fee, které vychází z hodinových sazeb.

Data uvedená v tabulce se týkají agentur sdružených v APRA, které dohromady reprezentují 70 % českého trhu public relations. Nejedná se však o ceníkové ceny, ale reálné ceny vycházející z jednotlivých zakázek.

 

 

Průměr
Průměrné hodinové sazby v českých PR agenturách
Ředitel společnosti
Account Director
Account Manažer
Account Executive
Account Assistant
2018
3 644 Kč 2 734 Kč 2 174 Kč 1 520 Kč 1 118 Kč
2019
3 636 Kč 2 804 Kč 2 157 Kč 1 466 Kč 1 096 Kč
Zdroj: výzkum STEM/MARK pro APRA 2018 a 2019

Certifikace

Metodiku certifikace CMS (Consultancy Management Standard) přijalo mezinárodní sdružení národních Public Relations asociací (www.iccopr.com) v roce 2003 jako globálně platný systém certifikace kvalitativních standardů vztahujících se k řízení poradenských firem v oblasti public relations. Globální zavedení metodiky CMS předcházela lokálně platná metodika CMS, která byla vyvinuta britskou národní asociací PR agentur PRCA ve spolupráci s certifikační agenturou Det Norske Veritas (www.dnv.cz). Česká národní PR asociace APRA přijala tuto metodiku v roce 2001.

Certifikace

Metodiku certifikace CMS (Consultancy Management Standard) přijalo mezinárodní sdružení národních Public Relations asociací (www.iccopr.com) v roce 2003 jako globálně platný systém certifikace kvalitativních standardů vztahujících se k řízení poradenských firem v oblasti public relations. Globální zavedení metodiky CMS předcházela lokálně platná metodika CMS, která byla vyvinuta britskou národní asociací PR agentur PRCA ve spolupráci s certifikační agenturou Det Norske Veritas (www.dnv.cz). Česká národní PR asociace APRA přijala tuto metodiku v roce 2001.