PR Mixery jsou součástí  pravidelného setkání PR profesionálů, na nichž mají účastníci možnost diskutovat v rámci PR komunity svoje témata a problémy, podělit se o nabyté zkušenosti či získat zpětnou vazbu od jiných. Účastníci Business Mixerů budou mít možnost se podílet na vytváření těchto akcí, společných setkání a dalších příležitostí diskutovat o odborných tématech.