AKTUALITY

Vyjádření APRA k problematice dezinformačních webů a fake news

V současné době rezonuje v naší společnosti diskuze o fake news, dezinformacích a dezinformačních webech. Všechny členské agentury Asociace PR přistupují a zavazují se dodržovat etický kodex a Stockholmskou chartu, která zdůrazňuje i potřebu pravdivých informací. Je proto logické, že APRA svým klientům nedoporučuje, aby podporovali dezinformační platformy ani aby s nimi vstupovali do jakéhokoli […]

APRA se otevírá profesionálům v oboru, své členství už nenabízí jen agenturám

Po více než dvaceti letech existence se APRA nově otevírá také neagenturním subjektům řešícím PR. Zatímco doposud asociace sdružovala výhradně agentury, nyní se jejími přidruženými členy mohou stát komerční společnosti, zástupci veřejné správy, neziskové organizace či akademické instituce. V souvislosti s rozšířením členství se mění název asociace na Asociace public relations, zkratka APRA zůstává zachována. […]

Veřejný sektor investoval do komunikace v průměru tři miliony na zakázku, špičkové dodavatele však shání obtížně

Během prvního pololetí letošního roku veřejný sektor zadal v oblasti komunikace zakázky v hodnotě 1,043 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 22 %. Počet zakázek se meziročně prakticky nezměnil (letos za pololetí 359), výrazně se tedy zvedla průměrná hodnota projektů. Ta činí za první půlrok téměř tři miliony korun, zatímco za celý rok 2018 to […]