Semináře/webináře budou pořádány v pravidelných cyklech, na nichž účastníci dostanou možnost diskutovat v rámci PR komunity svoje témata a problémy, podělit se o nabyté zkušenosti či získat zpětnou vazbu od jiných profesionálů.  Přidružení členové i členové APRA budou mít možnost se podílet na vytváření těchto akcí a příležitostí.