OCENĚNÍ

LEMUR

– Česká cena za public relations

je od roku 2005 nejprestižnější oborová soutěž, ve které jsou oceňovány PR projekty realizované v daném ročním období. Soutěž je otevřená všem subjektům působícím v České republice, které poskytují či využívají služby v oblasti public relations: PR agenturám, PR a komunikačním oddělením společností, firmám i institucím, státním orgánům, subjektům z nevládního sektoru či jednotlivcům. Ocenění Lemur se uděluje v jednotlivých kategoriích. Napříč kategoriemi se každá rok vyhlašuje absolutní vítěz.

Vítězům je navíc v rámci soutěže Lemur hrazen poplatek pro účast v mezinárodní profesní soutěži Sabre Awards.

Veškeré informace o soutěži a uplynulých ročnících naleznete na webových stránkách soutěže. Fotografie z letošního ročníku naleznete zde.

 

Cena za přínos oboru

O laureátovi tohoto ocenění rozhoduje Výkonná rada APRA na základě nominací členů. Ocenění může získat kdokoli, kdo svým působením významně posunul vnímání, standardy a prestiž public relations. Může jít o osobnost, která působí na straně zadavatele nebo agentury, v médiích, v akademické sféře nebo v servisních organizacích.

Dosud byly oceněny tyto osobnosti:

  • 2023 – Ladislav Kříž
  • 2022 – Vladimír Bystrov
  • 2021 – Jiří Hrabovský
  • 2020 – Dita Stejskalová
  • 2019 – Václav Pavelka
  • 2018 – Michal Donath
  • 2017 – Denisa Hejlová
  • 2013 – Petr Němec
  • 2012 – Jindřich Lacko