PR Fórum

PR Fóra jsou součástí  pravidelných workshopů PR profesionálů, na nichž mají účastníci možnost diskutovat v rámci PR komunity  témata, která je zajímají. Na výběru témat, tvorbě a přípravě workshopů se podílejí naše členské agentury