PRCA II.

Jediný certifikovaný kurz pro odborníky z PR a marketingu v České republice. Ve všech blocích je kladen důraz na rozvoj praktických dovedností. Workshopová forma pod vedením zkušených lektorů z byznysu umožňuje i výměnu zkušeností mezi jednotlivými účastníky kursu. Průměrné hodnocení přínosu kurzu hodnotí sami absolventi známkou 1,2

Pro koho je kurz určen?

 • Pro absolventy PRCA I, kteří chtějí kontinuálně zvyšovat svou kvalifikaci dalším stupněm studia
 • Pro praktiky s minimálně tříletou zkušeností v PR, kteří chtějí prohloubit své znalosti a podělit se o zkušenosti s kolegy
 • Pro všechny specialisty, kteří PR využívají ve své práci – například HR manažery, brand manažery, marketingové manažery, obchodníky apod.
Každý semestr se skládá z 8 půldenních seminářů. Semináře se konají jeden den v osmi po sobě jdoucích týdnech.
Podstatná část semináře v programu PRCA II je věnována praktickému workshopu, který nabízí i výměnu zkušeností s kolegy. Zpětnou vazbu poskytuje lektor. V některých seminářích se můžete těšit na exkluzívní hosty z praxe.
Semestr je zakončen závěrečnou prací, která je podmínkou k udělení certifikátu. 
Přihlásit se můžete na CELÝ KURZ za zvýhodněnou cenu nebo na JEDNOTLIVÉ SEMINÁŘE samostatně.

 

 • Základní cena:                 27.000,- Kč
 • Zvýhodněná cena:          23.000,- Kč (platí při objednání celého kurzu)
 • Cena pro členy APRA:   19.000,- Kč
 • Cena semináře:                3.500,- Kč
 • ceny jsou uvedeny bez DPH

Kurzy se budou konat v Paláci YMCA na adrese: Na Poříčí 1041, 110 00 Nové Město

 

 

Obsah kurzu:
4. 4. 2023 – BLOK 1 
15:00 – 18:00

PR ve firemní praxi, reputation management

– Dobrá firemní reputace je základem a současně nezbytností úspěchu každé značky.  Zahrnuje všechny faktory, které ve finále ovlivňují, co si zákazníci a ostatní cílové skupiny myslí o vaší značce a společnosti. Reputace má vliv na důvěryhodnost značky a vztah cílových skupin k ní. Proto je v dnešním světě obecně klesající důvěry řízení firemní reputace největší výzvou. A Public Relations hraje v procesu řízení reputace nezastupitelnou roli.

Co se mimo jiné dozvíte:

 • Proč je důležitá firemní reputace
 • Jakou roli hraje PR při budování reputace
 • Jak budovat firemní reputaci
 • Jak může PR pomoci řízení vztahů organizace s klíčovými cílovými skupinami
 • Jak PR efektivně zapojit do budování firemní reputace

Workshop na téma: Jak budovat atributy firemní reputace

               Lektor: Radek Vítek, Head of Brand Reputation, MSL Czech Republic 
               Exkluzivní host: Michaela Chrpová, Head of Consumer

 

11. 4. 2023 – BLOK 2
13:45 – 14:45

Employer branding – nová klíčová kategorie pro budování značky

– Při workshopu se podíváme na to, jak postavit EVP konkrétní společnosti a jak k němu napárovat konkrétní aktivity dovnitř i vně firmy.

Co se mimo jiné dozvíte:

 • Co jsou lokální specifika Employer Brandingu a jak je zohledňovat – word of mouth, online platformy a situace na trhu práce
 • Která data je dobré pro Employer Branding sbírat a jak s nimi nakládat – včetně tipů pro práci na sociálních sítích

Ambasadorské programy a tipy pro jejich budování

                Lektor: Ladislav Jelen, Coca-Cola HBC

15:00 – 18:00

Dezinformace – jak se vypořádat s fenoménem dnešní doby?

 – Záměrně šířené dezinformace hrají významnou roli ve veřejném prostoru je stále důležitější rozumět tomu, jak vznikají, jak se šíří a jak mohou ohrozit reputaci organizací.

Co se mimo jiné dozvíte:

 • Proč se dezinformace šíří tak masivně a kdo za tím stojí
 • Jaký je vztah PR a dezinformací
 • Jakou hrozbu představují pro značky

Workshop na téma: V rámci workshopu se podíváme na konkrétní příklad dezinformace, s níž se musela vypořádat společnost ČEZ

                Lektor: Michal Vlasák, PR konzultant
               Exkluzivní host: Barbora Peterová

 

18. 4. 2023 – BLOK 3 – 13:45 – 18:00

Public affairs a lobbying

– Během posledních let se jednoznačně potvrdilo, že legislativní změny a vládní opatření mohou značným způsobem zasáhnout do podnikání Vaší firmy. Komunikace s veřejným sektorem by proto jednoznačně měla být součástí komunikační strategie každé firmy. Pojďte se dozvědět více o specifických rysech komunikace se státní správou. S kým, kdy, a hlavně jakým způsobem komunikovat si ukážeme i na praktických příkladech.
Co se mimo jiné dozvíte:
 • Co je to lobbing a public affairs? Kdo je lobbista?
 • Vliv státu na Vaše podnikání a základy legislativního prostředí v ČR.
 • Základy komunikace s představiteli veřejného sektoru a praktické tipy na schůzku.

Workshop na téma: Praktická ukázka

                Lektor: Jakub Hudec, Grayling

 

25. 4. 2023 – BLOK 4 – 13:45 – 18:00

Digitální PR II

– Proč se vztahy s veřejností neobejdou bez digitálních kompetencí

Co se mimo jiné dozvíte:

 • Co je a co není strategie digitální komunikace
 • Jak v digitálu pracovat s daty a cílovými skupinami
 • Influenceři, hateři a komunity

Workshop na téma: Příprava komunikační strategie na sociální sítě

               Lektor: Rudolf Kvíz, Konektor
               Exkluzivní host: TBD

 

2. 5. 2023 – BLOK 5 – 13:45 – 18:00

Jak v krizích ochránit reputaci značky 

Říká se, že až krize ukáže skutečné charaktery. A platí to i pro značky. Jak jsou připravené, jak zvládnou komunikaci ve vypjatých situacích a jak se za svých chyb dokážou poučit a napravit je, odlišuje úspěšné od neúspěšných. Ukážeme si, na co všechno je v krizové komunikace potřeba myslet, jak se s ní vypořádat nebo je dokonce využít ve svůj prospěch a vyjít z nich silnější.

Co se mimo jiné dozvíte:

 • Jak poznat, že firma čelí krizové komunikaci
 • Co všechno může krizi způsobit a jaké jsou důsledky, když se krize neřeší
 • Proč a jak být na krizi připraven a na co všechno myslet
 • Co dělat a co nedělat, když krize skutečně přijde
 • Proč reagovat v řádu hodin dávno nestačí

Workshop na téma: Simulace průběhu krizové komunikace

                Lektor: Marcel Bodnár, Associate Director, FleishmanHillard

 

9. 5. 2023 – BLOK 6 – 13:45 – 18:00

PESO – komplexní komunikační model a hodnocení PR

 – Při segmentaci mediálních kanálů, které máme při tvorbě komunikačních kampaní k dispozici, nám velmi dobře poslouží metoda PESO. Největší přidanou hodnotou komunikačního modelu PESO je jeho efektivita v tvorbě obsahu a možnostech měření dané kampaně. Při tvorbě obsahu pro model PESO vycházíme z jedné ideje, iniciačního momentu, který následně komunikujeme ve všech komunikačních kanálech, které máme k dispozici.

Co se mimo jiné dozvíte:

 • Moderní trendy a nástroje v oblasti měření komunikace
 • Jak měřit komunikaci, aby výsledky zaujaly i vašeho šéfa

V rámci workshopu si vyzkoušíte nástroje společnosti Imper

                Lektor: Patrik Schober, PRAM Consulting
               Exkluzivní host: Marek Steiger

 

16. 5. 2023 – BLOK 7 – 13:45 – 18:00

PR strategie – profesionální přístup k budování reputace

– PR strategie může mít celou řadu podob. S nějakou podobou strategie se setkal každý, kdo se nějakou dobu v oblasti PR pohybuje. Je ale celá řada postupů a frameworků, které mohou nabídnout jiný pohled a pomoci najít to správné komunikační řešení, přesto s nimi v PR málokdo pracuje.
Co se mimo jiné dozvíte:
 • Co je a co není strategie
 • Co si PR může vzít z výkonnostního frameworku SEE-THINK-DO-CARE
 • Jak pracovat s komunikačními fázemi

Workshop na téma: Jak překonat bariéry a budovat Lovebrand

                Lektor: Tadeáš Novák, Senior Communications Strategist, Konektor PR
                Exkluzívní host: Lubomír Kadaně, výkonný ředitel Fairtrade Česko a Slovensko

 

23. 5. 2023 – BLOK 8 
13:45 – 15:45

Etika v PR rozhodnutí, která ovlivní, jestli nám mohou druzí věřit

– Při workshopu otestujeme, jak bychom obstáli v konkrétních situacích, které před nás čas od času staví praxe PR profesionála.

Co se mimo jiné dozvíte:

Podle čeho posuzujeme střet zájmů a co dělat, když nám hrozí.
Kam až sahá naše loajalita ke klientovi a kde jsou hranice naší profesionální integrity.
Pravda, anebo čistá pravda? Bezpečná zóna, nebo minové pole?
               Lektor: Vladimír Bystrov, Bison & Rose
16:00 – 18:00

Corporate social responsibility (CSR) jako součást DNA zdravé společnosti 

– Všichni se snažíme být společensky zodpovědní, abychom spolu dokázali žít, ale firmy to mají složitější. Budování pověsti správného souseda má vliv nejen na byznys samotný, má vliv na pověst a jméno značky – firmy, ale je důležitý i z pohledu zaměstnavatele v případě náboru zaměstnanců i pro budování motivace a loajality zaměstnanců stávajících.
Workshop je věnován základům nastavení CSR z pohledu harmonizace zájmů – cílů, filozofie i struktuře společnosti. Od roku 2024 bude v České republice nad 1. 000 firem, které budou muset vedle finančního reportingu uveřejnit také jejich Nefinanční reporting.

Co se mimo jiné dozvíte:

 • Základní orientace v pojmech, východiscích a odlišení od souvisejících výrazů (jako třeba charita, sponzoring, fundraising nebo PR).
 • Přístupy a přínosy pro firmy – tisíc firem, tisíc přístupů, ale podobné cíle.
 • Jak zapojit celou firmu – tipy a triky.
 • Nefinanční reporting – Koho se publikace týká, proč s ním začít, jak dokument připravit a jak se měří ESG v Čechách a jak reporting komunikovat

Workshop na téma: Příprava CSR manuálu (Q&A)

                 Lektoři: Martin Březina a Veronika Zahradníková, PRAM Consulting
                 Exkluzívní host: možnost A) zástupce neziskové organizace řídící spolupráci s partnery/možnost B) zástupce konkrétní společnosti řídící CSR

 

               Zkouška 

 

  Více informací