Vladimír působí v oboru PR posledních 25 let, začínal ale jako novinář. Původně ekonomický redaktor Svobodného slova, Lidových novin a časopisu Týden přestoupil do komerční komunikace nejprve jako promotér muzikálových produkcí Jesus Christ Superstar, Pěna dní a muzikálu Rusalka. Na klientské straně pracoval jako ředitel reklamy v Komerční bance. Byl šéfredaktorem oborového týdeníku Strategie. Je spolumajitelem agentury Bison & Rose, v níž se věnuje hlavně korporátní komunikaci, finančnímu a litigačnímu PR, krizové komunikaci a projektům společenské odpovědnosti. Je také vydavatelem oborového týdeníku Marketing & Media a pořadatelem výroční konference Forum Media. Působí jako předseda Etické a smírčí komise APRA.