PRCA II. 2023 – Praha

Bloky kurzu:


Blok 1 - PR ve firemní praxi, reputation management


Blok 2 - Employer branding – nová klíčová kategorie pro budování značky, Etika v PR, Dezinformace – jak se vypořádat s fenoménem dnešní doby?


Blok 3 - Public affairs a lobbying


Blok 5 - Digitální PR II


Blok 4 – Krizová komunikace a issue management v době tradičních i nových médií


Blok 6 - PESO – komplexní komunikační model a hodnocení PR


Blok 7 - PR strategie – profesionální přístup k budování reputace


Blok 8 - Etika v PR, Corporate social responsibility (CSR) jako součást DNA zdravé společnosti


PŘIHLÁŠKA