PRCA I

S ohledem na současnou situaci a vyhlášení nouzového stavu v České republice, jsme byli nuceni přerušit jarní PRague Communication Academy. Pokračovat budeme od 8. září 2020.

Veškeré aktuální informace získáte na našich webových stránkáchFacebooku a Instagramu.

 


Bloky kurzu:

03. března 2020; 13:30 – 18:00
Blok 1 – PR – nástroj komunikace 21. století
10. března 2020; 13:30 – 18:00
Blok 2 – Media relations v digitálním věku
8. září 2020; 13:30 – 18:00
Blok 3 – Tiskový mluvčí, jeho role a postavení v rámci společnosti, instituce
15. září 2020; 13:30 – 18:00
Blok 4 – Praktická realizace content marketingu a publishingu, Event management
22. září 2020; 13:30 – 18:00
Blok 5 – Digitální PR I/virtuální PR
29. září 2020; 13:30 – 18:00
Blok 6 – Interní komunikace a employer branding jako její nedílná součást
6. října 2020; 13:30 – 18:00
Blok 7 – Prezentační dovednosti, rétorika – obsah a forma veřejných vystoupení
13. října 2020; 13:30 – 18:00
Blok 8 – Hodnocení vybraných nástrojů PR
20. října 2020; 13:30 – 18:00
Blok 9 – PR projekt – stavební kámen každodenní realizace PR projektů
Zkouška 27.10. a 4.11.2020

Mediální partner: