PRCA I

Ve výuce PRague Communication Academy I. pokračujeme od 8. září 2020. Sledujeme veškeré dění a reagujeme na aktuální vývoj a opatření vlády.

Aktuální informace k seminářům budeme vždy zveřejňovat na našich webových stránkáchFacebooku a Instagramu.

 


Bloky kurzu:

03. března 2020; 13:30 – 18:00
Blok 1 – PR – nástroj komunikace 21. století
10. března 2020; 13:30 – 18:00
Blok 2 – Media relations v digitálním věku
8. září 2020; 13:30 – 18:00
Blok 3 – Tiskový mluvčí, jeho role a postavení v rámci společnosti, instituce
15. září 2020; 13:30 – 18:00
Blok 4 – POZOR ZMĚNA
Prezentační dovednosti, rétorika – obsah a forma veřejných vystoupení
Praktická realizace content marketingu a publishingu
22. září 2020; 13:30 – 18:00
Blok 5 – Digitální PR I/virtuální PR
29. září 2020; 13:30 – 18:00
Blok 6 – Interní komunikace a employer branding jako její nedílná součást
6. října 2020; 13:30 – 18:00
Blok 7 – POZOR ZMĚNA
Event management
Grafické zpracování prezentačních materiálů – forma
13. října 2020; 13:30 – 18:00
Blok 8 – Hodnocení vybraných nástrojů PR
20. října 2020; 13:30 – 18:00
Blok 9 – PR projekt – stavební kámen každodenní realizace PR projektů
Zkouška listopad 2020

Přihláška


Mediální partner: