Ivica se interní komunikaci věnuje profesně více než 11 let.  Do československé pobočky Coca-Cola HBC nastoupila začátkem roku 2020. Dříve působila v joint venture Fordu na Slovensku a na 4 roky si odskočila do rodinného businessu v segmentu prémiového nábytku, kde rozvíjela B2B a marketing.

Její doménou v korporátní komunikaci je kromě tradičních kanálů interky zejména change management, řízení firemní kultury a engagement. Mezi její eventové a kampaňové výzvy loňského roku patří příprava a vedení interních oslav 50. výročí Coca-Cola v Česku a na Slovensku a exkurz do historie prostřednictvím pohledů zaměstnanců. V rámci své agendy má na starosti pořádání celofiremních konferencí, zákaznické eventy TOP 100, klíčové firemní kampaně a zjednodušování procesů v návaznosti na adaptaci firmy po covidu.
V komunikaci se řídí hesly:

  • Znát data, své kolegy a propojovat je transparentní a jednoduchou komunikací.
  • Když leader pochopí sílu a vliv interky na vedení týmu a na firmu, investice do komunikace se pak několikanásobně vrátí