Cesta je podle něj cíl a zůstat v pohybu je jediná možnost, jak přežít a profesně nezahynout. Zabývá se specifiky mediální, marketingové i PR komunikace. Vystudoval Literární akademii Josefa Škvoreckého, obor Mediální komunikace a Tvůrčí psaní. Působil jako redaktor České tiskové kanceláře a TV Nova. Reklamní kampaně plánoval v pozici mediálního plannera v mediální agentuře PHD. Pracoval v politickém marketingu na pozicích tiskového mluvčího politické strany, tiskového mluvčího ministerstva a tiskového mluvčího vlády. Na Univerzitě Karlově vedl oddělení marketingu, podílel se na strategické komunikaci univerzity. V současné době pracuje coby senior consultant v PR agentuře AMI Communications, vyučuje na Fakultě sociálních věd UK a věnuje se vzdělávacím akcím v oblasti komunikace.