Praha, 18. září 2023 – Obor public relations hledí do dalších let s větším optimismem. Zhruba šedesát procent PR agentur očekává v letošním roce lepší výsledky, zatímco vloni to byla necelá třetina. Vyplývá to z průzkumu společnosti STEM/MARK, který si i letos mezi svými členy objednala Asociace public relations (APRA).

Po roce 2021, který byl sužovaný covidem, energetickou krizí a nástupem vysoké inflace, byl rok 2022 rokem návratu k normálu. Sedmi agenturám z deseti agentur rostly příjmy, každé páté dokonce o více než dvacet procent. Agenturám rostly i náklady, a to celým šestaosmdesáti procentům z nich, avšak každé druhé agentuře (55 %) pouze o 0,1 – 10 procent. Podobný je i výhled. Přesně polovina dotazovaných agentur očekává, že i v roce 2023 náklady porostou, avšak maximálně o deset procent.

Oproti předchozím rokům stagnovaly průměrné mzdy u vyšších manažerských pozic, naopak platový růst v průměru o zhruba deset procent zaznamenaly pozice accountexecutive a account assistant. Agentury musely reagovat na vývoj trhu a zaměstnancům, kteří zpravidla v oboru začínají, musely uzpůsobit podmínky tak, aby byly atraktivnější. I díky tomuto kroku se výrazně snížila fluktuace zaměstnanců a poptávka po práci v agentuře vloni opět rostla, upozorňuje Radek Maršík, předseda výkonné rady APRA.

Nižší fluktuace zaměstnanců i vyšší zájem o práci v agentuře

Průměrná délka pracovního poměru se v agenturách zvýšila o dva měsíce (z 2,7 na 2,9 roku). Fluktuace se v roce 2022 vůbec netýkala 45 % agentur (v roce 2021 to bylo jen 26 % agentur). Nejvíce se snížila fluktuace u pozice account executive, a to ze čtyřiceti dvou procent na osmnáct. Navíc platí, že zatímco v roce 2021 uvedlo 21 % agentur, že poptávka o práci klesla o více než dvacet procent, v roce 2022 tak velký pokles neuvedla žádná agentura.

Na nezájem o práci v agentuře si většina agentur nemůže stěžovat. Zatímco v roce 2021 každá druhá agentura (47 %) uvedla, že mezi největší bariéry při získávání talentů patří nezájem ze strany potenciálních zaměstnanců, v loňském roce už to bylo pouze 23 % agentur. Naopak největší překážkou při náboru je očekávaná výše platu. Tuto možnost vybralo 41 % agentur.

Fenomén jménem homeoffice

Agentury si v předchozím roce vůbec poprvé nechaly zpracovat i otázky týkající práce z domova. Vyplynulo z nich, že u každé třetí agentury (32 %) mohou zaměstnanci využít homeoffice kdykoliv. U 36 % agentur se tak děje 2-3x týdně.Otevřenostvedení agentur je z hlediska práce z domova na velmi vysoké úrovni. Produktivita práce nijak neklesá, avšak pro zaměstnance je homeoffice vítaný a velmi oblíbený benefit. Navíc nepředpokládám, že by se situace výrazně změnila po plánované novele zákoníku práce, která reguluje práci na dálku a agenturám přidá papírování,“ přibližuje člen výkonné rady APRA Petr Lesenský.

Sektory a služby

Agentury v dalším roce očekávají, že největší objem zakázek získají v oblastech průmysl a energetika (16 %), finanční trh a finanční služby (15 %) a technologie a IT (14 %). Potvrzuje se také, že již několik let roste zájem o kampaně spojené s tématem udržitelnosti.

Největší potenciál z oblastí PR vidí agentury stále v tradičních media relations. V loňském roce uvedlo tento segment jako motor růstu 63 procent agentur, letos to bylo 73 procent. Velký nárůst nastal u vytváření multimediálního obsahu (z 5 % na 36 %). Naopak klesá poptávka po konzultacích (z 58 % na 41 %), nebo po PR službách pro HR (z 32 % na 14 %).

O průzkumu

Průzkum si u společnosti STEM/MARK objednala Asociace public relations (APRA). Data do průzkumu, který byl vydán v srpnu 2023, vychází z odpovědí členských agentur.

 

Informace pro média: 
Marek Hlavica, výkonný ředitel
hlavica@apra.cz; +420 602 373 196
www.apra.cz