VZDĚLÁVÁNÍ

Nabízíme vzdělávání všem, kteří pracují v oboru public relations, nebo se o něj zajímají.
Kurzy a semináře pořádáme pro tiskové mluvčí, pracovníky PR agentur a další PR specialisty z komerční sféry, neziskového sektoru i státní správy. Dále oslovujeme lidi, pro které PR a komunikace není hlavní náplní jejich činnosti, nicméně jsou „tváří“ organizace a automaticky tedy ovlivňují její vnímání veřejností.

PRague Communication Academy

Vše, co chcete vědět o public relations, ale v práci se na to raději nechcete ptát. Od 20.3. do 9.5. 2018
Přednášky se konají vždy v úterý odpoledne, kromě termínů 2.5. a 9.5., kdy proběhnou ve středu v důsledku státních svátků.
PRague Communication Academy je jednosemestrální kurz zaměřený na osvojení si klíčových znalostí a dovedností nezbytných pro práci každého profesionála pracujícího v oblasti PR. Jednotlivé semináře jsou vedeny předními českými PR odborníky a v rámci celého kurzu je kladen důraz na praktickou využitelnost získaných poznatků a zohlednění změn, ke kterým v oblasti PR a komunikace dochází.
Kurz se skládá z 8 půldenních seminářů zakončených zkouškou. Přihlásit se můžete na CELÝ KURZ, NEBO NA JEDNOTLIVÉ SEMINÁŘE samostatně.

Těšit se můžete na tyto přednášky:
20. 3. .2018 13:30 - 15:30 a 16:00 - 18:00 - Media relations a Současná mediální scéna, M. Maruniak, Ogilvy PR
27. 3. 2018 13:30 - 15:30 a 16:00 - 18:00 - CSR, I. Jupa, Tvorba komunikační strategie, V. Pavelka, Native PR, POZOR! Přeloženo na 15. 5. 2018 z důvodu onemocnění lektora.
3. 4. 2018 13:30 - 15:30 a 16:00 - 18:00 - Integrovaná komunikace, youtubeři a influenceři, R. Starý, Konektor Social
10. 4. 2018 13:30 - 15:30 a 16:00 - 18:00 hodin - Event Management a Bulvár a celebrity v PR, M. Hoblík, ASPEN.PR
17. 4. .2018 13:30 - 15:30 a 16:00 - 18:00 - Krizová komunikace, J. Kučmáš, AMI Comm., Měření PR, R. Frkous, RESIDOMO
24. 4. 2018 13:30 - 15:30 a 16:00 - 18:00 - Sociální sítě a Content Marketing, R. Šoltys, P. Schober, PRAM Consulting
2. 5. 2018 13:30 - 15:30 a 16:00 - 18:00 - Interní komunikace, P. Sedláček, Nespire, Psaní na web jako zbraň, J. Rybář, novinář
9. 5. .2018 13:30 - 15:30 a 16:00 - 18:00 - Public Affairs, Jana Marco, PAN Solutions, Politický marketing, A. Králová - Institut politického marketingu
Podrobný rozpis jednotlivých kurzů níže.
Termín konání: 20.03.2018 - 09.05.2018, 13:30 - 18:00 Cena: 21 000,- Kč Cena APRA: 18 000,- Kč Cena PR klub: 18 000,- Kč
VÍCE INFORMACÍ PŘIHLÁŠKA

Studijní materiály pro účastníky kurzů

Pro přístup ke studijním materiálům a informacím o Vašem studiu se prosím přihlaste jménem a heslem, které jste zadali při přihlášení na kurz. Pokud jste se na kurz nepřihlásili prostřednictvím tohoto portálu, požádejte o zaslání přihlašovacích údajů pořadatele a to buď emailem na info@apra.cz nebo telefonicky na (+420) 224 875 320.

Podmínky pro storno účasti

Odhlášení účastníka ze semináře je možné do 5 pracovních dnů před datem konání semináře. Odhlášením ze semináře získává účastník nárok na vrácení účastnického poplatku v plné výši (viz též Všeobecné obchodní podmínky).