VZDĚLÁVÁNÍ

Nabízíme vzdělávání všem, kteří pracují v oboru public relations, nebo se o něj zajímají.
Kurzy a semináře pořádáme pro tiskové mluvčí, pracovníky PR agentur a další PR specialisty z komerční sféry, neziskového sektoru i státní správy. Dále oslovujeme lidi, pro které PR a komunikace není hlavní náplní jejich činnosti, nicméně jsou „tváří“ organizace a automaticky tedy ovlivňují její vnímání veřejností.

PRague Communication Academy

Vše, co chcete vědět o public relations, ale v práci se na to raději nechcete ptát.

Mezi klíčové aktivity profesního sdružení patří vzdělávání. APRA i díky svému členství v mezinárodním sdružení ICCO přináší na český trh nejnovější trendy v oblasti komunikace. Díky rozvoji PR na našem trhu a získaných zkušeností ze spolupráce s britskou vzdělávací institucí London School of Public Relations, připravila APRA vlastní vzdělávací kurz, PRague Communication Academy, který má dvě části (dva semestry).

Během jednoho roku si účastníci kurzu osvojí klíčové znalosti a dovednosti nezbytné pro práci každého profesionála pracujícího v oblasti PR. Jednotlivé semináře jsou vedeny předními českými PR odborníky a v rámci celého kurzu je kladen důraz na praktickou využitelnost získaných poznatků a zohlednění změn, ke kterým v oblasti PR a komunikace dochází.

Podzimní semestr PRague Communication Academy I. (PRCA I.) je určený pro pracovníky, kteří mají zatím krátkodobé zkušenosti v oboru PR (do tří let praxe) ať už z agenturního prostředí, nebo z korporátních oddělení společností, veřejné či státní sféry nebo neziskového sektoru.

Jarní semestr PRague Communication Academy II. (PRCA II.) je navržený pro profesionály v oblasti PR, kteří v oboru působí delší dobu (nad tři roky) a jsou zodpovědní za vytvoření a nastavení komunikační strategie, případně vedou tým PR a marketingu.

Každý semestr se skládá z 9 půldenních seminářů zakončených zkouškou s certifikátem. Přihlásit se můžete na CELÝ KURZ, NEBO NA JEDNOTLIVÉ SEMINÁŘE samostatně. V ceně kurzu je zahrnuto i drobné občerstvení.

PRCA I.
Přednášky se konají vždy v úterý odpoledne, od 13:30 – 15:30 a od 16:00 – 18.00 hodin. Pouze na konci října, se bude seminář konat ve čtvrtek 31. 10.2019.

PRCA I. - přednášky:
08.10.2019 - PR – nástroj komunikace 21. století - Václav Pavelka (Native PR), Tadeáš Novák (PR.Konektor)
15.10.2019 - Media relations v digitálním věku - Martin Maruniak (Ogilvy)
22.10.2019 - Tiskový mluvčí, jeho role a postavení v rámci společnosti, instituce
31.10.2019 - Praktická realizace content marketingu a publishingu, Event management - Patrik Schober (PRAM Consulting), Luďka Raimondová (Senior konzultant v oblasti PR a komunikace)
05.11.2019 - Digitální PR I/virtuální PR - Rudolf Kvíz (Konektor Social)
12.11.2019 - Interní komunikace a employer branding jako její nedílná součást - Petr Sedláček (NESpIRE)
19.11.2019 - Prezentační dovednosti, rétorika – obsah a forma veřejných vystoupení
26.11.2019 - Hodnocení vybraných nástrojů PR - Roman Frkous (RESIDOMO)
03.12.2019 - PR projekt – stavební kámen každodenní realizace PR projektů - Michal Vlasák (Havas PR Prague)
10.12.2019 - Závěrečná zkouška

Podrobný rozpis jednotlivých seminářů najdete níže.
Termín konání: 08.10.2019 - 10.12.2019, 13:30 - 18:00 Cena: 21 000,- Kč Cena APRA: 18 000,- Kč Cena PR klub: 18 000,- Kč
(uvedené ceny jsou bez DPH)
VÍCE INFORMACÍ PŘIHLÁŠKA

PRCA II. 2023 – Praha

Vše, co chcete vědět o public relations, ale v práci se na to raději nechcete ptát.

Druhý semestr PRague Communication Academy II. (PRCA II.)
je navržený pro profesionály v oblasti PR, kteří v oboru působí delší dobu (nad tři roky) a jsou zodpovědní za vytvoření a nastavení komunikační strategie, případně vedou tým PR a marketingu.

Každý semestr se skládá z 9 půldenních seminářů zakončených zkouškou s certifikátem. Přihlásit se můžete na CELÝ KURZ, NEBO NA JEDNOTLIVÉ SEMINÁŘE samostatně. V ceně kurzu je zahrnuto i drobné občerstvení.

PRCA II.
Přednášky se konají vždy v úterý odpoledne, od 13:45 – 14:45 a od 15:00 – 18.00 hodin.< br>
PRCA II. - přednášky:
08.10.2019 - PR – nástroj komunikace 21. století - Václav Pavelka (Native PR), Tadeáš Novák (PR.Konektor)
15.10.2019 - Media relations v digitálním věku - Martin Maruniak (Ogilvy)
22.10.2019 - Tiskový mluvčí, jeho role a postavení v rámci společnosti, instituce
31.10.2019 - Praktická realizace content marketingu a publishingu, Event management - Patrik Schober (PRAM Consulting), Luďka Raimondová (Senior konzultant v oblasti PR a komunikace)
05.11.2019 - Digitální PR I/virtuální PR - Rudolf Kvíz (Konektor Social)
12.11.2019 - Interní komunikace a employer branding jako její nedílná součást - Petr Sedláček (NESpIRE)
19.11.2019 - Prezentační dovednosti, rétorika – obsah a forma veřejných vystoupení
26.11.2019 - Hodnocení vybraných nástrojů PR - Roman Frkous (RESIDOMO)
03.12.2019 - PR projekt – stavební kámen každodenní realizace PR projektů - Michal Vlasák (Havas PR Prague)
10.12.2019 - Závěrečná zkouška

Podrobný rozpis jednotlivých seminářů najdete níže.
Termín konání: 04.04.2023 - 23.05.2023, 15:00 – 18:00 hodin Cena: 23 000,- Kč Cena APRA: 19 000,- Kč Cena PR klub: 21 000,- Kč
(uvedené ceny jsou bez DPH)
VÍCE INFORMACÍ PŘIHLÁŠKA

Studijní materiály pro účastníky kurzů

Studijní materiály budou účastníkům kurzu zasílány elektronicky, včetně prezentací lektorů. S dotazy k materiálům směřujte na sekretariát APRA a to buď emailem na info@apra.cz nebo telefonicky na (+420) 224 875 320.

Podmínky pro storno účasti

Odhlášení účastníka ze semináře je možné do 14 pracovních dnů po po potvrzení objednávky a získává nárok na vrácení účastnického poplatku v plné výši.

Dojde-li k odhlášení účastníka více než 7 dnů před konáním semináře, zavazuje se kupující
uhradit prodávajícímu smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 20 % z ceny školení.

Pokud se účastník semináře odhlásí méně než 7 dnů před jeho konáním, zavazuje se
uhradit prodávajícímu smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 100% z ceny školení (viz též Všeobecné obchodní podmínky).