PRague Communication Academy

Vše, co chcete vědět o public relations, ale v práci se na to raději nechcete ptát.

Podzimní kurz proběhl od 2.10. do 20.11.2018. Nyní připravujeme semestr jaro 2019.
Přednášky se konají vždy v úterý odpoledne, 13:30 – 15:30 a 16:00 – 18.00 hodin

PRague Communication Academy je jednosemestrální kurz zaměřený na osvojení si klíčových znalostí a dovedností nezbytných pro práci každého profesionála pracujícího v oblasti PR. Jednotlivé semináře jsou vedeny předními českými PR odborníky a v rámci celého kurzu je kladen důraz na praktickou využitelnost získaných poznatků a zohlednění změn, ke kterým v oblasti PR a komunikace dochází.
Kurz se skládá z 8 půldenních seminářů zakončených zkouškou. Přihlásit se můžete na CELÝ KURZ, NEBO NA JEDNOTLIVÉ SEMINÁŘE samostatně. V ceně kurzu je zahrnuto i drobné občerstvení.

Přednášky:
2. 10. 2018 - CSR, Ivo Jupa, Tvorba komunikační strategie, Václav Pavelka (Native PR)
9. 10. 2018 - Media relations 3.0, Současná mediální scéna, Martin Maruniak (Ogilvy PR)
16. 10. 2018 - Integrovaná komunikace, Youtubeři a influenceři, Tadeáš Novák (Konektor Social)
23. 10. 2018 - Krizová komunikace, Jan Kučmáš (AMI Communications), Měření PR, Roman Frkous (RESIDOMO)
30. 10. 2018 - Event Management, Michal Hoblík (ASPEN.PR), Bulvár a celebrity v PR, Michal Hoblík (ASPEN.PR), Markéta Reinischová (Blesk.cz)
6. 11. 2018 - Content Marketing, Sociální sítě, Patrik Schober (PRAM Consulting)
13. 11. 2018 - Interní komunikace, Petr Sedláček (Nespire), Psaní na web jako zbraň, Jan Rybář (novinář)
20. 11. 2018 - Public Affairs, Václav Kopecký (CEC Government Relations); Politický marketing, Alžběta Králová (Institut politického marketingu) Podrobný rozpis jednotlivých kurzů níže.Základní cena:

21 000.- Kč


Cena APRA:

18 000.- Kč

Cena PR klub:

18 000.- Kč
Ceny bez DPH

Datum a čas:

02.10.2018 - 20.11.2018, 13:30 - 18:00

Místo:

YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1

Úroveň posluchačů:

Všechny úrovně - kurz je určen všem, kteří pracují v oblasti PR a komunikace.

Volných míst:

20

Kurz probíhá v rámci 8 půldenních bloků (2x 2hod. + 30min. přestávka) a je zakončený zkouškou, po jejímž úspěšném složení získají účastníci certifikát. Účastníci celého kurzu obdrží publikaci Public relations autorky Denisy Hejlové, vedoucí katedry Marketingové komunikace a PR na FSV UK.

Bloky kurzu:Blok 1 - CSR, Tvorba komunikační strategie


CSR, Ivo Jupa
Pod CSR konceptem dnes můžeme najít všechny myslitelné aktivity, jejichž společným jmenovatelem je „dobro“. V rámci přednášky si na praktických příkladech ukážeme jak se v tomto širokém a nepřehledném konceptu orientovat a jak pro firmu a firemní komunikaci hledat tu optimální variantu – od firemní filantropie až po business koncepty typu Shared Value. Budeme se zajímat o to, ve kterých odděleních firem „to CSR“ sídlí; jestli a proč akcionáři chtějí, aby za ně dával dary management; budeme hledat odpověď na otázku, co má firma vracet společnosti – tedy co jí před tím vlastně vzala a budeme přemýšlet o tom, jestli koncept „čím víc to vydělává, tím víc to pomáhá“ je protimluv, nebo chytrá inovace… stará zhruba sto let :-)

Tvorba komunikační strategie, Václav Pavelka
Čím náročnější cíle, tím lepší strategie je potřeba k jejich dosažení. V komunikačních oborech se to sice slovy „strategie“ či „strategický“ jenom hemží, ale představy jsou často dosti mlhavé. Lidem je přirozenější myslet takticky než strategicky. V PRague Communication Academy jsme téma pojali jako interaktivní worskshop, kde se stanete členem týmu, který připravuje strategii na základě reálného klientského zadání. Pod vedením zkušeného konzultanta budete postupovat krok za krokem a budete odcházet s jasnou představou, co je to komunikační strategie, k čemu je dobrá a jak se vytváří.

Lektoři:
- Ivo Jupa, specialista CSR
- Václav Pavelka, Managing Partner, Native PR
2.10.2018 , 13:30 - 18:00

Blok 2 - Media Relations 3.0, Současná mediální scéna


Média svět ani neodrážejí, ani neopakují – novinář totiž není kronikářem, ale interpretem, často specificky unifikovaných informací pro své publikum. Média prý pouze “obchodují” s iluzemi, příběhy a pohádkami. Je v nich prostor i pro příběhy značek a důležité informace z firem? Ano, ale pokud chcete upoutat, je důležité, aby vaše informace zaujala a vynikla mezi ostatními „tuctovými.“ Jak tedy nejlépe a nejefektivněji oslovit média? Současná mediální scéna
Na úvod workshopu absolvujeme rychlé legislativní minimum - média a zákony, zpravodajská licence, jaká jsou práva respondentů při kontaktu s médii, právo autorizaci (u poskytnutého rozhovoru), právo na odpověď, omluvu, resp. jak je to ochranou osobnosti. Zjistíme, že konkurenční boj o čtenáře, diváka a posluchače se vyostřuje… podíváme se na fenomény současných médií: Tady a teď, Dřív než ostatní, Reportéři na vaší straně, Pošli dobrý skutek dál… Odtud je jen krůček k bulvarizaci a tupému infotainmentu. Ale nemusí být tak zle. Zjednodušení není totéž co zkreslení a mezi povrchností a nesrozumitelností lze celkem dobře proplouvat. Ukážeme si jak pracují, fungují a uvažují současná média a jak se jednotlivé typy médií vyvíjejí? Jaký typ médií má perspektivu, jak se od sebe liší práce v deníku, týdeníku a měsíčníku... V našem workshopu se podíváme na cestu, kterou stihly urazit klasická média v rámci social platforem a pokusíme se porozumět dramatickým odlišnostem současné "síťové generace" a jak tyto rozdíly uchopit pro účinnou komunikaci.

Lektoři:
- Martin Maruniak, Strategic Digital&Content Director, Ogilvy&Mather
09.10.2018 , 13:30 - 18:00

Blok 3 - Integrovaná komunikace; Blogeři, youtubeři a influenceři


Integrovaná komunikace
Stále rostoucí vliv digitálních technologií a online komunikace na marketing a PR s sebou přináší také nutnost správně propojovat jednotlivé komunikační kanály. Public relations, sociální sítě, SEO, PPC atd. – nic z toho dnes už není samostatnou disciplínou. Vše souvisí se vším a při koncipování kvalitní PR strategie je třeba umět přemýšlet v souvislostech a mít mnohem širší rozhled, než tomu bylo dříve. Tato část bude věnována tomu, jaké postupy lze pro koncipování komplexní komunikační strategie využít a jak o integraci jednotlivých komunikačních kanálů přemýšlet.

Blogeři, youtubeři a influenceřii
Influencer marketing patří mezi největší buzzwords dnešního PR a marketingu vůbec. V této části kurzu se proto zaměříme na to, jak lze v marketingu pracovat s influencery a jaké jsou zákonitosti a záludnosti tohoto nového odvětví marketingu. A hlavně, jak to udělat, aby spolupráce s influencery nepřinesla všem zúčastněným víc škody než užitku. Podíváme se i na některé konkrétní kampaně a jejich výsledky.

Lektoři:
Tadeáš Novák - Senior Communications Strategist v agentuře PR.Konektor
16.10.2018 , 13:30 - 18:00

Blok 4 - Krizová komunikace a Měření PR


Krizová komunikace, Jan Kučmáš

Teorie krizové komunikace je pouhým shrnutím praxe. Proto přednáška přináší doporučení jaké postupy, nástroje a metody používat při řízení krizové komunikace dokumentované na konkrétních případech. Obecné poučky a principy tvoří maximálně třetinu přednášky, zbytek jsou případové studie a zkušenosti přednášejícího. Následné cvičení bude společným rozborem řešení jednotlivých případů krizové komunikace.

Měření PR, Roman Frkous

Lektoři:
Jan Kučmáš - partner AMI Communications
Roman Frkous - vedoucí komunikace společnosti RESIDOMO
23.10.2018 , 13:30 - 18:00

Blok 5 - Event Management a Bulvár a celebrity v PR


Event Management, Michal Hoblík
Každý z nás navštívil zajisté už mnoho eventů. Od menších tiskových briefingů, přes různě velké odborné konference až po velké slavnostní události, kde tekly bublinky proudem a stoly s rautem se prohýbaly. A pravděpodobně některé můžete vyhodnotit jako dokonalé, některé průměrné a některé opravdu nepovedené. Případně ty méně povedené jste bohužel zažili na vlastní kůži jako pořadatel, součást týmu nebo klient. Zajímá vás, jaké jsou nejčastější chyby v plánování i exekuci eventů? Jak klientovi či nadřízenému říci, že je jeho nápad či představy jsou nevhodné či přímo riskantní pro hladký chod události? Že přímo mohou uškodit firemní pověsti či obchodnímu vztahu? Jak řešit krizové situace v den D? Stejně tak se dozvíte tipy a triky pro organizaci úspěšných akcí nebo inspirativní nápady a příklady na jedinečné eventy z ČR i za zahraničí.
Lektor se s vámi podělí o zkušenosti nasbírané za 18 let v oblasti PR a event managementu.

Bulvár a celebrity v PR
V této části bloku se dozvíte, jak se za posledních 10 let změnil přístup k celebritám v PR a komuni-kaci. Kdy je vhodná spolupráce se celebritami, na co si dát při plánování a realizaci pozor. Jak se změnila společenská a bulvární media. Jak navázat vztah s bulvárními novináři i fotografy a čeho se vyvarovat. A jak spolupráci s celebritami využít na sociálních sítích a v dalších komunikačních kanálech. Tato témata, a zejména příklady správného i nesprávného využití známých tváří a práci s nimi, vám představí zástupci dvou stran barikád.
Lektoři:
Michal Hoblík - majitel a ředitel ASPEN.PR
30.10.2018 , 13:30 - 18:00

Blok 6 - Sociální sítě a Content marketing


Content Marketing
Obsahový marketing informuje, baví, vzdělává a přináší užitek. V dnešní době se díky internetu, sociálním sítím a mobilním technologiím může každý stát médiem a přinášet vlastní obsah komunitě, kterou to zajímá. V kurzu se dozvíte, jak vytvářet kvalitní a žádaný obsah tak, aby byl pro Vaše cílové skupiny zajímavý a pomáhal Vašemu byznysu.

Sociální sítě
O sociálních sítích slýcháme celou řadu klišé. Jsou pro nás nutností, závislostí nebo životním stylem? Čeká je pomalý úpadek, nebo zářná budoucnost? Má vůbec smysl postovat na Facebooku, stejně to nikdo nečte... A kdo na ten Fejsbůk reálně chodí? Lze prostřednictvím sociálních sítí oslovit B2B segment? Tyto a řadu dalších otázek zodpovíme v průběhu druhé části odpoledne.
Lektoři:
Patrik Schober - PRAM Consulting, Managing Partner
06.11.2018 , 13:30 - 18:00

Blok 7 - Interní komunikace a Psaní na web jako zbraň


Interní komunikace, Petr Sedláček
Nejlépe fungují firmy, jejichž angažovaní zaměstnanci milují svoji práci, vědí, jak přispívají k cílům společnosti a jejích zákazníků a ze své vlastní vůle se snaží rozvíjet sebe i firmu. Správná interní komunikace je klíčovým faktorem pro vytvoření přesně takové pracovní atmosféry.

Psaní jako zbraň, Jan Rybář
Dozvíte se, jak používat psaní jako zbraň k řešení otázky otázek: jak být více vidět mezi novináři, klienty, čtenáři, prostě těmi, o něž stojíme. Jak nalézat témata, která mají šanci někoho zaujmout na webu i v tiskových zprávách, proč je důležité znát pojmy jako SEO, analýza klíčových slov, content marketing. A proč se prostě nedá žít bez znalosti postupů online marketingu.
Lektoři:
Petr Sedláček - Nespire, Senior Partner
Jan Rybář - novinář a fotograf
13.11.2018 , 13:30 - 18:00

Blok 8 - Public Affairs, Politický marketing


Public Affairs, Václav Kopecký
Přednáška se věnuje oblasti public affairs. Účastníci se dozví, co se za tímto pojmem skrývá, jak funguje, či pro koho má smysl. Hlavní pozornost bude věnována především lobbingu - k čemu slouží, kdo se na něm podílí, jakou má v demokratické společnosti roli, a jak může být užitečný. V závěru přednášky dojde také na porovnání lobbingu v České republice a zahraničí.

Politický marketing, Alžběta Králová
V rámci teoretické části se podíváme na vývoj politického marketingu v České republice a jeho kolébku, tedy Spojené státy americké. Posluchači se dozví, jaké nástroje v českých kampaních nenalezneme. Praktická část bude zaměřena nejen na reálné kampaně, ale také na speechwriting - na to, co obsahují profesionálně napsané projevy a jaké prvky jsou v nich využívány. Jak vypadaly projevy amerických kandidátů na prezidenta? V čem se lišily? Kdo byl lepším rétorem? Nepomineme ani nonverbální komunikaci politiků.


Lektoři:
Václav Kopecký - Senior Consultant CEC Government Relations
Alžběta Králová - Institut politického marketingu
20.11.2018 , 13:30 - 18:00

PŘIHLÁŠKA