PRague Communication Academy

Vše, co chcete vědět o public relations, ale v práci se na to raději nechcete ptát. Od 20.3. do 9.5. 2018
Přednášky se konají vždy v úterý odpoledne, kromě termínů 2.5. a 9.5., kdy proběhnou ve středu v důsledku státních svátků.
PRague Communication Academy je jednosemestrální kurz zaměřený na osvojení si klíčových znalostí a dovedností nezbytných pro práci každého profesionála pracujícího v oblasti PR. Jednotlivé semináře jsou vedeny předními českými PR odborníky a v rámci celého kurzu je kladen důraz na praktickou využitelnost získaných poznatků a zohlednění změn, ke kterým v oblasti PR a komunikace dochází.
Kurz se skládá z 8 půldenních seminářů zakončených zkouškou. Přihlásit se můžete na CELÝ KURZ, NEBO NA JEDNOTLIVÉ SEMINÁŘE samostatně.

Těšit se můžete na tyto přednášky:
20. 3. .2018 13:30 - 15:30 a 16:00 - 18:00 - Media relations a Současná mediální scéna, M. Maruniak, Ogilvy PR
27. 3. 2018 13:30 - 15:30 a 16:00 - 18:00 - CSR, I. Jupa, Tvorba komunikační strategie, V. Pavelka, Native PR
3. 4. 2018 13:30 - 15:30 a 16:00 - 18:00 - Integrovaná komunikace, youtubeři a influenceři, R. Starý, Konektor Social
10. 4. 2018 13:30 - 15:30 a 16:00 - 18:00 hodin - Event Management a Bulvár a celebrity v PR, M. Hoblík, ASPEN.PR
17. 4. .2018 13:30 - 15:30 a 16:00 - 18:00 - Krizová komunikace, J. Kučmáš, AMI Comm., Měření PR, R. Frkous, RESIDOMO
24. 4. 2018 13:30 - 15:30 a 16:00 - 18:00 - Sociální sítě a Content Marketing, P. Schober, PRAM Consulting
2. 5. 2018 13:30 - 15:30 a 16:00 - 18:00 - Interní komunikace, P. Sedláček, Nespire, Psaní na web jako zbraň, J. Rybář, novinář
9. 5. .2018 13:30 - 15:30 a 16:00 - 18:00 - Public Affairs, Jana Marco, PAN Solutions, Politický marketing, A. Králová - Institut politického marketingu
Podrobný rozpis jednotlivých kurzů níže.

Základní cena:

21 000.- Kč


Cena APRA:

18 000.- Kč

Cena PR klub:

18 000.- Kč
Ceny bez DPH

Datum a čas:

20.03.2018 - 09.05.2018, 13:30 - 18:00

Místo:

YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1

Úroveň posluchačů:

Všechny úrovně - Kurz je určen všem, kteří pracují v oblasti PR a komunikace.

Volných míst:

20

Kurz probíhá v rámci 8 půldenních bloků (2x 2hod. + 30min. přestávka) a je zakončený zkouškou, po jejímž úspěšném složení získají účastníci certifikát. Účastníci celého kurzu obdrží publikaci Public relations autorky Denisy Hejlové, vedoucí katedry Marketingové komunikace a PR na FSV UK.

Bloky kurzu:Blok 1- Media relations 3.0; Současná mediální scéna


Média svět ani neodrážejí, ani neopakují – novinář totiž není kronikářem, ale interpretem, často specificky unifikovaných informací pro své publikum. Média prý pouze “obchodují” s iluzemi, příběhy a pohádkami. Je v nich prostor i pro příběhy značek a důležité informace z firem? Ano, ale pokud chcete upoutat, je důležité, aby vaše informace zaujala a vynikla mezi ostatními „tuctovými.“ Jak tedy nejlépe a nejefektivněji oslovit média? Současná mediální scéna
Na úvod workshopu absolvujeme rychlé legislativní minimum - média a zákony, zpravodajská licence, jaká jsou práva respondentů při kontaktu s médii, právo autorizaci (u poskytnutého rozhovoru), právo na odpověď, omluvu, resp. jak je to ochranou osobnosti. Zjistíme, že konkurenční boj o čtenáře, diváka a posluchače se vyostřuje… podíváme se na fenomény současných médií: Tady a teď, Dřív než ostatní, Reportéři na vaší straně, Pošli dobrý skutek dál… Odtud je jen krůček k bulvarizaci a tupému infotainmentu. Ale nemusí být tak zle. Zjednodušení není totéž co zkreslení a mezi povrchností a nesrozumitelností lze celkem dobře proplouvat. Ukážeme si jak pracují, fungují a uvažují současná média a jak se jednotlivé typy médií vyvíjejí? Jaký typ médií má perspektivu, jak se od sebe liší práce v deníku, týdeníku a měsíčníku... V našem workshopu se podíváme na cestu, kterou stihly urazit klasická média v rámci social platforem a pokusíme se porozumět dramatickým odlišnostem současné "sítové generace" a jak tyto rozdíly uchopit pro účinnou komunikaci.
Lektoři:
- Martin Maruniak, Strategic Digital & Content Director, Ogilvy&Mather
20.03.2018 , 13:30 - 18:00

Blok 2 - Tvorba komunikační strategie, CSR


Tvorba komunikační strategie, Václav Pavelka
Čím náročnější cíle, tím lepší strategie je potřeba k jejich dosažení. V komunikačních oborech se to sice slovy „strategie“ či „strategický“ jenom hemží, ale představy jsou často dosti mlhavé. Lidem je přirozenější myslet takticky než strategicky. V PRague Communication Academy jsme téma pojali jako interaktivní worskshop, kde se stanete členem týmu, který připravuje strategii na základě reálného klientského zadání. Pod vedením zkušeného konzultanta budete postupovat krok za krokem a budete odcházet s jasnou představou, co je to komunikační strategie, k čemu je dobrá a jak se vytváří.
CSR, Ivo Jupa
Pod CSR konceptem dnes můžeme najít všechny myslitelné aktivity, jejichž společným jmenovatelem je „dobro“. V rámci přednášky si na praktických příkladech ukážeme jak se v tomto širokém a nepřehledném konceptu orientovat a jak pro firmu a firemní komunikaci hledat tu optimální variantu – od firemní filantropie až po business koncepty typu Shared Value. Budeme se zajímat o to, ve kterých odděleních firem „to CSR“ sídlí; jestli a proč akcionáři chtějí, aby za ně dával dary management; budeme hledat odpověď na otázku, co má firma vracet společnosti – tedy co jí před tím vlastně vzala a budeme přemýšlet o tom, jestli koncept „čím víc to vydělává, tím víc to pomáhá“ je protimluv, nebo chytrá inovace… stará zhruba sto let :-)
Lektoři:
- Ivo Jupa, specialista CSR
- Václav Pavelka, Managing Partner, Native PR
27.03.2018 , 13:30 - 18:00

Blok3 - Integrovaná komunikace; Blogeři, youtubeři a influenceři


Integrovaná komunikace
Stále častěji vyžadovaná integrace komunikace dala PR příležitost posílit svoji roli v rámci marketingového mixu. Tato část kurzu bude věnována důvodům integrace, ale zejména způsobům, jak ji docílit - z jakých teoretických konceptů lze vycházet a jak tyto otázky řeší a řešily značky v praxi. "Digitální doba" neznamená, že by "tradiční PR" přestalo fungovat, jen je třeba jej doplnit a provázat s novými možnostmi.

Blogeři, youtubeři a influenceři
Influencer marketing patří mezi největší buzzwords dnešního PR a marketingu vůbec. V této části kurzu se proto zaměříme na to, co z influencer marketingu skutečně funguje a proč, jaké typy influencerů známe, jaké jsou principy spolupráce s nimi a co to značkám může přinést. Opět propojíme teorii s praxí a projdeme několik exemplárních kampaní. Významnou část kurzu věnujeme i fenoménu youtuberingu, co pro PR znamená a jak vlastně tato scéna v Česku a na Slovensku vypadá a jaké nabízí možnosti.
Lektoři:
- Rostislav Starý, partner agentury Konektor Social
03.04.2018 , 13:30 - 18:00

Blok č. 4 - Event Management a Bulvár a celebrity v PR


Event Management, Michal Hoblík, majitel a ředitel ASPEN.PR

Každý z nás navštívil zajisté už mnoho eventů. Od menších tiskových briefingů, přes různě velké odborné konference až po velké slavnostní události, kde tekly bublinky proudem a stoly s rautem se prohýbaly. A pravděpodobně některé můžete vyhodnotit jako dokonalé, některé průměrné a některé opravdu nepovedené. Případně ty méně povedené jste bohužel zažili na vlastní kůži jako pořadatel, součást týmu nebo klient. Zajímá vás, jaké jsou nejčastější chyby v plánování i exekuci eventů? Jak klientovi či nadřízenému říci, že je jeho nápad či představy jsou nevhodné či přímo riskantní pro hladký chod události? Že přímo mohou uškodit firemní pověsti či obchodnímu vztahu? Jak řešit krizové situace v den D? Stejně tak se dozvíte tipy a triky pro organizaci úspěšných akcí nebo inspirativní nápady a příklady na jedinečné eventy z ČR i za zahraničí.
Lektor se s vámi podělí o zkušenosti nasbírané za 18 let v oblasti PR a event managementu.

Bulvár a celebrity v PR, Michal Hoblík, majitel a ředitel ASPEN.PR, a Markéta Reinischová, redaktorka společenských rubrik Blesk a Blesk.cz

V této části bloku se dozvíte, jak se za posledních 10 let změnil přístup k celebritám v PR a komunikaci. Kdy je vhodná spolupráce se celebritami, na co si dát při plánování a realizaci pozor. Jak se změnila společenská a bulvární media. Jak navázat vztah s bulvárními novináři i fotografy a čeho se vyvarovat. A jak spolupráci s celebritami využít na sociálních sítích a v dalších komunikačních kanálech. Tato témata, a zejména příklady správného i nesprávného využití známých tváří a práci s nimi, vám představí zástupci dvou stran barikád. Zástupce PR agentury společně se zástupkyní médií.
Lektoři:
Michal Hoblík - Michal Hoblík, majitel a ředitel ASPEN.PR
Markéta Reinischová - Markéta Reinischová, redaktorka společenských rubrik Blesk a Blesk.cz
10.04.2018 , 13:30 - 18:00

Blok č. 5 - Krizová komunikace a Měření PR


Krizová komunikace, Jan Kučmáš

Teorie krizové komunikace je pouhým shrnutím praxe. Proto přednáška přináší doporučení jaké postupy, nástroje a metody používat při řízení krizové komunikace dokumentované na konkrétních případech. Obecné poučky a principy tvoří maximálně třetinu přednášky, zbytek jsou případové studie a zkušenosti přednášejícího. Následné cvičení bude společným rozborem řešení jednotlivých případů krizové komunikace.

Měření PR, Roman Frkous

Lektoři:
Jan Kučmáš - partner AMI Communications
Roman Frkous - vedoucí komunikace společnosti RESIDOMO
17.04.2018 , 13:30 - 18:00

Blok č. 6 - Sociální sítě a Content marketing


Content Marketing
Obsahový marketing informuje, baví, vzdělává a přináší užitek. V dnešní době se díky internetu, sociálním sítím a mobilním technologiím může každý stát médiem a přinášet vlastní obsah komunitě, kterou to zajímá. V kurzu se dozvíte, jak vytvářet kvalitní a žádaný obsah tak, aby byl pro Vaše cílové skupiny zajímavý a pomáhal Vašemu byznysu.

Sociální sítě
O sociálních sítích slýcháme celou řadu klišé. Jsou pro nás nutností, závislostí nebo životním stylem? Čeká je pomalý úpadek, nebo zářná budoucnost? Má vůbec smysl postovat na Facebooku, stejně to nikdo nečte... A kdo na ten Fejsbůk reálně chodí? Lze prostřednictvím sociálních sítí oslovit B2B segment? Tyto a řadu dalších otázek zodpovíme v průběhu druhé části odpoledne.
Lektoři:
Patrik Schober - PRAM Consulting, Managing Partner
Radek Šoltys - PRAM Consulting
24.04.2018 , 13:30 - 18:00

Blok č. 7 - Interní komunikace a Psaní na web jako zbraň


Interní komunikace, Petr Sedláček
Nejlépe fungují firmy, jejichž angažovaní zaměstnanci milují svoji práci, vědí, jak přispívají k cílům společnosti a jejích zákazníků a ze své vlastní vůle se snaží rozvíjet sebe i firmu. Správná interní komunikace je klíčovým faktorem pro vytvoření přesně takové pracovní atmosféry.

Psaní jako zbraň, Jan Rybář
Dozvíte se, jak používat psaní jako zbraň k řešení otázky otázek: jak být více vidět mezi novináři, klienty, čtenáři, prostě těmi, o něž stojíme. Jak nalézat témata, která mají šanci někoho zaujmout na webu i v tiskových zprávách, proč je důležité znát pojmy jako SEO, analýza klíčových slov, content marketing. A proč se prostě nedá žít bez znalosti postupů online marketingu.
Lektoři:
Petr Sedláček - Nespire, Senior Partner
Jan Rybář - novinář a fotograf
02.05.2018 , 13:30 - 18:00

Blok č. 8 - Public Affairs, Politický marketing


Public Affairs, Jana Marco
Přednáška poskytuje vhled do Public Affairs. Detailně se věnuje zejména lobbingu, který v českém prostředí stále zůstává nepochopen.

Politický marketing, Alžběta Králová
V rámci teoretické části se podíváme na vývoj politického marketingu v České republice a jeho kolébku, tedy Spojené státy americké. Posluchači se dozví, jaké nástroje v českých kampaních nenalezneme. Praktická část bude zaměřena nejen na reálné kampaně, ale také na speechwriting - na to, co obsahují profesionálně napsané projevy a jaké prvky jsou v nich využívány. Jak vypadaly projevy amerických kandidátů na prezidenta? V čem se lišily? Kdo byl lepším rétorem? Nepomineme ani nonverbální komunikaci politiků.


Lektoři:
Jana Marco - Managing Partner PAN Solutions
Alžběta Králová - Institut politického marketingu
09.05.2018 , 13:30 - 18:00

PŘIHLÁŠKA