PRague Communication Academy

Bloky kurzu:


Blok 1 - PR – nástroj komunikace 21. století


Blok 2 - Media relations v digitálním věku


Blok 3 - Tiskový mluvčí, jeho role a postavení v rámci společnosti, instituce


Blok 4 – Praktická realizace content marketingu a publishingu, Event management


Blok 5 - Digitální PR I/virtuální PR


Blok 6 - Interní komunikace a employer branding jako její nedílná součást


Blok 7 - Prezentační dovednosti, rétorika – obsah a forma veřejných vystoupení


Blok 8 - Hodnocení vybraných nástrojů PR


Blok 9 - PR projekt – stavební kámen každodenní realizace PR projektů


PŘIHLÁŠKA