PRague Communication Academy

Datum a čas:

08.10.2019 - 10.12.2019, 13:30 - 18:00

Místo:

YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1

Úroveň posluchačů:

Kurz PRCA I. je určen především juniorním pracovníkům a všem, kteří pracují v oblasti PR a komunikace teprve krátce.

Zvýhodněná cena:

21 000.- Kč

Cena APRA:

18 000.- Kč

Cena PR klub:

18 000.- Kč
Ceny bez DPH

Kurz probíhá v rámci 9 půldenních bloků (2 x 2hod. + 30 min. přestávka) a je zakončený zkouškou, po jejímž úspěšném složení získají účastníci certifikát. Účastníci celého kurzu obdrží publikaci Public relations autorky Denisy Hejlové, vedoucí katedry Marketingové komunikace a PR na FSV UK.

Bloky kurzu:Blok 1 - PR – nástroj komunikace 21. století


Blok 2 - Media relations v digitálním věku


Blok 3 - Tiskový mluvčí, jeho role a postavení v rámci společnosti, instituce


Blok 4 – Praktická realizace content marketingu a publishingu, Event management


Blok 5 - Digitální PR I/virtuální PR


Blok 6 - Interní komunikace a employer branding jako její nedílná součást


Blok 7 - Prezentační dovednosti, rétorika – obsah a forma veřejných vystoupení


Blok 8 - Hodnocení vybraných nástrojů PR


Blok 9 - PR projekt – stavební kámen každodenní realizace PR projektů


PŘIHLÁŠKA