Prague Communication Academy

POZOR! Z důvodu časového zaneprázdnění některých přednášejících jsme byli nuceni PROHODIT NĚKTERÉ BLOKY. ZKONTROLUJTE SI PROSÍM TERMÍNY VAŠICH KURZŮ.

PRague Communication Academy je jednosemestrální kurz zaměřený na osvojení si klíčových znalostí a dovedností nezbytných pro práci každého profesionála pracujícího v oblasti PR. Jednotlivé semináře jsou vedeny předními českými PR odborníky a v rámci celého kurzu je kladen důraz na praktickou využitelnost získaných poznatků a zohlednění změn, ke kterým v oblasti PR a komunikace dochází.
Kurz se skládá z 8 půldenních seminářů zakončených zkouškou. Přihlásit se můžete na CELÝ KURZ, NEBO NA JEDNOTLIVÉ SEMINÁŘE samostatně.

Podzimní kurz startuje 3. října 2017.

Termíny seminářů:
3.10.2017 13:30 - 15:30 hodin a 16:00 - 18:00 hodin Media relations a Současná mediální scéna
10.10.2017 13:30 - 15:30 hodin a 16:00 - 18:00 hodin CSR, Tvorba komunikační strategie
17.10.2017 13:30 - 15:30 hodin a 16:00 - 18:00 hodin Integrovaná komunikace, youtubeři a influenceři
KURZ 24.10.2017 PŘESUNUT! NA 28. 11. 13:30 - 15:30 hodin a 16:00 - 18:00 hodin Sociální sítě, Content marketing
31.10.2017 13:30 - 15:30 hodin a 16:00 - 18:00 hodin Interní komunikace, Psaní na web jako zbraň
7.11.2017 13:30 - 15:30 hodin a 16:00 - 18:00 hodin Krizová komunikace, Měření PR
14.11.2017 13:30 - 15:30 hodin a 16:00 - 18:00 hodin Event management, Bulvár a celebrity PR
21.11.2017 13:30 - 15:30 hodin a 16:00 - 18:00 hodin Public Affairs, Politický marketing
28. 11. 13:30 - 15:30 hodin a 16:00 - 18:00 hodin Sociální sítě, Content marketing

Podrobný rozpis jednotlivých kurzů níže.

Základní cena:

21 000.- Kč

Ceník:

Cena APRA:

18 000.- Kč
Ceny bez DPH

Datum a čas:

03.10.2017 - 28.11.2017, 13:30 - 18:00

Místo:

YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1

Úroveň posluchačů:

Všechny úrovně - Kurz je určen všem, kteří pracují v oblasti PR a komunikace.

Volných míst:

bez omezení

Kurz probíhá v rámci 8 půldenních bloků (2x 2hod. + 30min. přestávka) a je zakončený zkouškou, po jejímž úspěšném složení získají účastníci certifikát.

Bloky kurzu:Blok 1- Media relations 3.0; Současná mediální scéna


Média svět ani neodrážejí, ani neopakují – novinář totiž není kronikářem, ale interpretem, často specificky unifikovaných informací pro své publikum. Média prý pouze “obchodují” s iluzemi, příběhy a pohádkami. Je v nich prostor i pro příběhy značek a důležité informace z firem? Ano, ale pokud chcete upoutat, je důležité, aby vaše informace zaujala a vynikla mezi ostatními „tuctovými.“ Jak tedy nejlépe a nejefektivněji oslovit média? Současná mediální scéna
Na úvod workshopu absolvujeme rychlé legislativní minimum - média a zákony, zpravodajská licence, jaká jsou práva respondentů při kontaktu s médii, právo autorizaci (u poskytnutého rozhovoru), právo na odpověď, omluvu, resp. jak je to ochranou osobnosti. Zjistíme, že konkurenční boj o čtenáře, diváka a posluchače se vyostřuje… podíváme se na fenomény současných médií: Tady a teď, Dřív než ostatní, Reportéři na vaší straně, Pošli dobrý skutek dál… Odtud je jen krůček k bulvarizaci a tupému infotainmentu. Ale nemusí být tak zle. Zjednodušení není totéž co zkreslení a mezi povrchností a nesrozumitelností lze celkem dobře proplouvat. Ukážeme si jak pracují, fungují a uvažují současná média a jak se jednotlivé typy médií vyvíjejí? Jaký typ médií má perspektivu, jak se od sebe liší práce v deníku, týdeníku a měsíčníku... V našem workshopu se podíváme na cestu, kterou stihly urazit klasická média v rámci social platforem a pokusíme se porozumět dramatickým odlišnostem současné "sítové generace" a jak tyto rozdíly uchopit pro účinnou komunikaci.
Lektoři:
- Martin Maruniak, Strategic Digital & Content Director, Ogilvy&Mather
03.10.2017 , 13:30 - 18:00

Blok 2 - CSR, Tvorba komunikační strategie


Tvorba komunikační strategie (Václav Pavelka)
Čím náročnější cíle, tím lepší strategie je potřeba k jejich dosažení. V komunikačních oborech se to sice slovy „strategie“ či „strategický“ jenom hemží, ale představy jsou často dosti mlhavé. Lidem je přirozenější myslet takticky než strategicky. V PRague Communication Academy jsme téma pojali jako interaktivní worskshop, kde se stanete členem týmu, který připravuje strategii na základě reálného klientského zadání. Pod vedením zkušeného konzultanta budete postupovat krok za krokem a budete odcházet s jasnou představou, co je to komunikační strategie, k čemu je dobrá a jak se vytváří.
CSR, Ivo Jupa
Pod CSR konceptem dnes můžeme najít všechny myslitelné aktivity, jejichž společným jmenovatelem je „dobro“. V rámci přednášky si na praktických příkladech ukážeme jak se v tomto širokém a nepřehledném konceptu orientovat a jak pro firmu a firemní komunikaci hledat tu optimální variantu – od firemní filantropie až po business koncepty typu Shared Value. Budeme se zajímat o to, ve kterých odděleních firem „to CSR“ sídlí; jestli a proč akcionáři chtějí, aby za ně dával dary management; budeme hledat odpověď na otázku, co má firma vracet společnosti – tedy co jí před tím vlastně vzala a budeme přemýšlet o tom, jestli koncept „čím víc to vydělává, tím víc to pomáhá“ je protimluv, nebo chytrá inovace… stará zhruba sto let :-)
Lektoři:
- Ivo Jupa, specialista CSR
- Václav Pavelka, Managing Partner, Native PR
10.10.2017 , 13:30 - 18:00

Blok3 - Integrovaná komunikace; Blogeři, youtubeři a influenceři


Integrovaná komunikace
Stále častěji vyžadovaná integrace komunikace dala PR příležitost posílit svoji roli v rámci marketingového mixu. Tato část kurzu bude věnována důvodům integrace, ale zejména způsobům, jak ji docílit - z jakých teoretických konceptů lze vycházet a jak tyto otázky řeší a řešily značky v praxi. "Digitální doba" neznamená, že by "tradiční PR" přestalo fungovat, jen je třeba jej doplnit a provázat s novými možnostmi.
Blogeři, youtubeři a influenceři Influencer marketing patří mezi největší buzzwords dnešního PR a marketingu vůbec. V této části kurzu se proto zaměříme na to, co z influencer marketingu skutečně funguje a proč, jaké typy influencerů známe, jaké jsou principy spolupráce s nimi a co to značkám může přinést. Opět propojíme teorii s praxí a projdeme několik exemplárních kampaní. Významnou část kurzu věnujeme i fenoménu youtuberingu, co pro PR znamená a jak vlastně tato scéna v Česku a na Slovensku vypadá a jaké nabízí možnosti.
Lektoři:
- Rostislav Starý, partner agentury Konektor Social
17.10.2017 , 13:30 - 18:00

Blok č. 4 - Sociální sítě, Content marketing


POZOR, TERMÍN SEMINÁŘE Z DŮVODU ZMĚNY PŘEDNÁŠEJÍCÍCH PŘESUNUT NA KONEC KURZU. 24. 10. ŽÁDNÝ KURZ NEPROBÍHÁ. Děkujeme za pochopení.

Content Marketing

Obsahový marketing informuje, baví, vzdělává a přináší užitek. V dnešní době se díky internetu, sociálním sítím a mobilním technologiím může každý stát médiem a přinášet vlastní obsah komunitě, kterou to zajímá. V kurzu se dozvíte, jak vytvářet kvalitní a žádaný obsah tak, aby byl pro Vaše cílové skupiny zajímavý a pomáhal Vašemu byznysu.

Sociální sítě

O sociálních sítích slýcháme celou řadu klišé. Jsou pro nás nutností, závislostí nebo životním stylem? Čeká je pomalý úpadek, nebo zářná budoucnost? Má vůbec smysl postovat na Facebooku, stejně to nikdo nečte... A kdo na ten Fejsbůk reálně chodí? Lze prostřednictvím sociálních sítí oslovit B2B segment? Tyto a řadu dalších otázek zodpovíme v průběhu druhé části odpoledne.
Lektoři:
Patrik Schober - Managing Partner, PRAM Consulting
Radek Šoltys - PRAM Consulting
28.11.2017 , 13:30 - 18:00

Blok č. 5 - Interní komunikace, Psaní na web jako zbraň


Interní komunikace (Petr Sedláček)
Nejlépe fungují firmy, jejichž angažovaní zaměstnanci milují svoji práci, vědí, jak přispívají k cílům společnosti a jejích zákazníků a ze své vlastní vůle se snaží rozvíjet sebe i firmu. Správná interní komunikace je klíčovým faktorem pro vytvoření přesně takové pracovní atmosféry.

Psaní na web jako zbraň (Jan Rybář)
Dozvíte se, jak používat psaní jako zbraň k řešení otázky otázek: jak být více vidět mezi novináři, klienty, čtenáři, prostě těmi, o něž stojíme. Jak nalézat témata, která mají šanci někoho zaujmout na webu i v tiskových zprávách, proč je důležité znát pojmy jako SEO, analýza klíčových slov, content marketing. A proč se prostě nedá žít bez znalosti postupů online marketingu.
Lektoři:
Petr Sedláček - konzultant a kouč
Jan Rybář - novinář a fotograf
31.10.2017 , 13:30 - 18:00

Blok č. 6 - Krizová komunikace, Měření PR


Krizová komunikace (Jan Kučmáš)
Teorie krizové komunikace je pouhým shrnutím praxe. Proto přednáška přináší doporučení jaké postupy, nástroje a metody používat při řízení krizové komunikace dokumentované na konkrétních případech. Obecné poučky a principy tvoří maximálně třetinu přednášky, zbytek jsou případové studie a zkušenosti přednášejícího. Následné cvičení bude společným rozborem řešení jednotlivých případů krizové komunikace.


Lektoři:
Jan Kučmáš - partner Ami Communication
- Roman Frkous
07.11.2017 , 13:30 - 18:00

Blok č. 7 - Event management, Bulvár a celebrity PR


Event management (Jana Zbortková)
Jak uspořádat úspěšný event v době, kdy všichni všechno zažili, všude byli a vědí lépe než vy, jak má taková akce vypadat? Naučte se základní pravidla, která vám pomohou naplánovat a zorganizovat event do posledního detailu. Rozpočet, dodavatelé, místo konání… To všechno jsou důležité součásti v soukolí funkčního eventu. V rámci semináře se ale dozvíte i to, že event manager musí umět především improvizovat a zachovávat chladnou hlavu.

Bulvár a celebrity PR (Jan Koukolíček)
Dějiny bulvární žurnalistiky v Česku a ve světě. Aktuální stav tuzemské bulvární novinařiny a její perspektivy a trendy.
Lektoři:
- Jana Zbortková
- Josef Koukolíček
14.11.2017 , 13:30 - 18:00

Blok č. 8 - Public Affairs, Politický marketing,


Public Affairs (Jana Marco)
Přednáška poskytuje vhled do Public Affairs. Detailně se věnuje zejména lobbingu, který v českém prostředí stále zůstává nepochopen.
Politický marketing (Alžběta Králová)
V rámci teoretické části se podíváme na vývoj politického marketingu v České republice a jeho kolébku, tedy Spojené státy americké. Posluchači se dozví, jaké nástroje v českých kampaních nenalezneme. Praktická část bude zaměřena nejen na reálné kampaně, ale také na speechwriting - na to, co obsahují profesionálně napsané projevy a jaké prvky jsou v nich využívány. Jak vypadaly projevy amerických kandidátů na prezidenta? V čem se lišily? Kdo byl lepším rétorem? Nepomineme ani nonverbální komunikaci politiků.


Lektoři:
Jana Marco - Managing Partner PAN Solutions
Alžběta Králová - Institut politického marketingu
21.11.2017 , 13:30 - 18:00

PŘIHLÁŠKA