PRCA II. 2021 – Praha

Bloky kurzu:


Blok 1 - PR ve firemní praxi, reputation management; Employer branding


Blok 2 - Corporate social responsibility (CSR)


Blok 3 - Public affairs a lobbying


Blok 4 – Krizová komunikace a issue management v době tradičních i nových médií


Blok 5 - Jak se postavit k dezinformacím


Blok 6 - Digitální PR II


Blok 7 - Hodnocení PR a komplexní komunikační model PESO


Blok 8 - PR strategie – profesionální přístup k budování reputace


Blok 9 - Plánování PR kampaní; Případové studie, úspěšné projekty


PŘIHLÁŠKA