Aktuality

APRA na jaře spouští certifikované kurzy PR, nově začne vzdělávat také v Brně

Spustili jsme další ročník certifikovaného kurzu PRague Communication Academy určeného v jarním semestru především nováčkům a juniorním pracovníkům v oboru. Kromě rozdělení podle délky praxe účastníků v oboru a praktičtěji zaměřených bloků je novinkou pro letošní rok také regionální rozšíření kurzů, které se budou vedle pražského paláce YMCA nově konat i v areálu Regionální hospodářské komory na brněnském výstavišti. […]

Brno vypsalo podivný tendr

Asociace komunikačních agentur (AKA) a Asociace public relations  (APRA) požadují zrušení výběrového řízení, které vypsalo město Brno na agenturu, která má komunikovat změny parkování ve městě. Budoucí dodavatel má mimo jiné tvořit videa, psát na webové stránky a spolupodílet se na strategii komunikace. Jediným kritériem hodnocení je cena nabídky. Zakázka má hodnotu 10 miliónů korun. […]

Business Mixér – Jak měřit a prezentovat hodnotu PR?

Zveme vás na první Business Mixér nejen pro přidružené členy APRA, jehož tématem je měření a prezentace hodnoty PR. Existují jednotné postupy a doporučení, jak hodnotu PR měřit? Jaké nástroje pro měření PR je možné použít? Jakým způsobem prezentovat či obhájit hodnotu a výsledky PR vedení společnosti, aby chápalo jeho strategický význam? Praktické rady a doporučení se […]

PR agentury mají nezastupitelnou roli

V poslední době se v médiích a od některých novinářů objevují snahy o dezinterpretaci role, kterou mají agentury poskytující služby v oblasti komunikace s veřejností. Jejich úloha je přitom v demokratické společnosti nezastupitelná obdobně, jako úloha médií. Pro zjednodušení by se dala připodobnit k roli, kterou mají advokáti, vykonávající pro své klienty právní poradenství, kdy v jejich zájmu a na jejich […]

Etická pravidla public relations nedovolují PR profesionálům lhát, apelují naopak na poctivost informací

Stanovisko APRA k publikovanému textu serveru aktualne.cz o PR kampani budující pozitivní obraz Číny v České republice. Podle etického kodexu mezinárodní organizace ICCO, k němuž se u nás hlásí i všechny agentury sdružené v Asociaci public relations, nesmí PR profesionál vědomě poskytovat zavádějící a lživé informace, ať už jde o faktické údaje, nebo o zájmy klienta, jehož reprezentuje. „Je […]

Vyjádření APRA k problematice dezinformačních webů a fake news

V současné době rezonuje v naší společnosti diskuze o fake news, dezinformacích a dezinformačních webech. Všechny členské agentury Asociace PR přistupují a zavazují se dodržovat etický kodex a Stockholmskou chartu, která zdůrazňuje i potřebu pravdivých informací. Je proto logické, že APRA svým klientům nedoporučuje, aby podporovali dezinformační platformy ani aby s nimi vstupovali do jakéhokoli […]

APRA se otevírá profesionálům v oboru, své členství už nenabízí jen agenturám

Po více než dvaceti letech existence se APRA nově otevírá také neagenturním subjektům řešícím PR. Zatímco doposud asociace sdružovala výhradně agentury, nyní se jejími přidruženými členy mohou stát komerční společnosti, zástupci veřejné správy, neziskové organizace či akademické instituce. V souvislosti s rozšířením členství se mění název asociace na Asociace public relations, zkratka APRA zůstává zachována. […]

Veřejný sektor investoval do komunikace v průměru tři miliony na zakázku, špičkové dodavatele však shání obtížně

Během prvního pololetí letošního roku veřejný sektor zadal v oblasti komunikace zakázky v hodnotě 1,043 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 22 %. Počet zakázek se meziročně prakticky nezměnil (letos za pololetí 359), výrazně se tedy zvedla průměrná hodnota projektů. Ta činí za první půlrok téměř tři miliony korun, zatímco za celý rok 2018 to […]

Příjmy PR agentur vzrostly o 3,5 %, trendem jsou digitální a sociální média

Čisté příjmy PR agentur na českém trhu loni meziročně vzrostly o 3,5 %. Zatímco v roce 2017 dosáhly příjmy očištěné od nákladů třetích stran hodnoty 675 milionů Kč, v loňském roce se vyšplhaly na bezmála 699 milionů Kč. Agenturám přibývají zakázky zejména v oblasti digitálních médií a sociálních sítí. Vyplývá to z oborového průzkumu, který […]