Zaslali jsme výzvu Ministerstvu zdravotnictví, aby zrušilo aktuálně vypsané výběrové řízení na kampaň k tématům spojeným s covid-19 v hodnotě 38 milionů Kč.

Důvodem je, že zveřejněná dokumentace obsahuje řadu zcela zásadních nedostatků. Mezi nimi například extrémně krátkou dobu na vypracování nabídky (asi tři pracovní dny). Chybí v ní také konkrétní cíle, na základě kterých by bylo možné vyhodnotit efektivitu kampaně. Pokud bude kampaň realizována dle aktuálního zadání, máme silnou obavu, že výsledkem bude nákup nekvalitní služby, což znamená nejen neefektivně vynaložené veřejné prostředky, ale v tomto případě i hazardování se zdravím občanů.

Stejně jako další profesní organizace, i APRA nabízí pomoc při zpracování tohoto výběrového řízení.

Informace pro média:
Pavla Mudrochová
výkonná ředitelka
e – mail: mudrochova@apra.cz
tel.: 603 191 539