Všichni, kteří se nestihli přihlásit do soutěže LEMUR – České ceny za public relations 2021, mají pořád šanci! Uzávěrku přihlášek jsme prodloužili do 31. března včetně.

Více informací a přihlášku najdete na webových stránkách soutěže.

Cenu od roku 2006 každoročně vyhlašuje Asociace public relations (APRA). Oceňovány jsou PR projekty či jejich části, které nejlépe vycházejí z podnikatelské strategie zadavatele, obsahují kreativní řešení, jsou v souladu s etickými pravidly oboru a mají prokazatelně pozitivní dopad na podnikání a reputaci zadavatele.

Uzávěrka přihlášek do letošního ročníku soutěže je prodloužena do 31. března a slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční ve čtvrtek 17. června 2021.