Komplexní materiál je určen pracovníkům komunikace ve státních institucích a organizacích. Vznik publikace iniciovala letos Asociace komunikačních agentur (AKA) ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a APRA.

Smyslem brožury je, jak se v úvodu příručky píše, „vyhnout se nehospodárnému nakládání s veřejnými prostředky a zrealizovat výběrové řízení v oblasti marketingu, komunikace a reklamy v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek bez zbytečných průtahů a námitek.“

Počet zadaných veřejných zakázek v oblasti komunikace od prvního pololetí loňského roku významně stoupá (více čtěte ZDE ). „Pro PR agentury je veřejný sektor v západní Evropě jedním z největších zadavatelů. Potřeba vysvětlovat občanům své plány a připravovat je na změny dělá z PR agentur přirozeného partnera ministerstev, krajů, místní samosprávy i řady státních institucí,“ uvádí člen výkonné rady APRA Michal Vlasák.

Podle zjištění APRA i AKA se při zadávání veřejných zakázek stále hojně objevují laické postupy, jako např. stanovení ceny jako hlavního kritéria. Dalším častým „hříchem“ jsou nereálné rozpočty nebo zbytečné kvalifikační podmínky.

APRA zajistila proškolení několika PR expertů na certifikované členy hodnotících komisí veřejných zakázek. Tito nezávislí specialisté pomohou hodnotícím komisím zejména při posouzení nabídek a jejich hodnocení. Kontakty na vyškolené odborníky najdete zde. Upozorňujeme, že konzultace těchto odborníků jsou zpoplatněny na základě individuální dohody se zadavateli. APRA není poskytovatelem tohoto poradenství.

Brožura „PRŮVODCE VEŘEJNOU ZAKÁZKOU NA SLUŽBY V OBLASTI KOMUNIKACE“ je volně ke stažení zde.