Komunikační kampaň pro druhé kolo prezidentských voleb byla týmem kandidáta Andreje Babiše vedena za hranou profesní etiky – říká po volbách profesní sdružení APRA. 

 

Praha 30.1. 2023 – Asociace public relations (APRA) považuje za mimořádné škodlivé, že obsah a forma kampaně Andreje Babiše, jaké jsme byli svědky před prvním, zejména však ale před druhým kolem prezidentských voleb, ve vysoké míře porušovaly základní etické principy férové komunikace, které jsou sdíleny profesionály v komunikaci po celém světě a vyjádřeny v mnoha kodexech etické praxe, mimo jiné v tzv. Stockoholmské chartě a Helsinské deklaraci. APRA se tak po ukončení volebního klání oficiálně připojuje k profesním organizacím, které se již ke kampani kriticky vyjádřily během probíhajících voleb.

 

Elementární principy etických public relations vycházejí ze zásad slušného chování a férového jednání. Znamená to, že komunikační profesionálové jsou povinni respektovat pravdu, jednat čestně a vystupovat transparentně, a to jak vůči médiím, tak ve vztahu k veřejnosti. Profesní etika zakazuje podílet se na vytváření a vědomém šíření poplašných nebo falešných zpráv, na zneužívání motivů strachu v komunikaci a na dalších zavádějících a nekalých praktikách, které jsme mohli pozorovat v rámci kampaně kandidáta Babiše. Ukazuje to na zřetelné selhání profesního týmu, který se na prezidentské kampani Andreje Babiše podílel.

 

Předvolební kampaň kombinovala nástroje public relations s nástroji reklamy. Etický kodex reklamy požaduje, aby byla reklama slušná, čestná a pravdivá, aby byla vytvářena s vědomím odpovědnosti vůči společnosti. Zakazuje při tom využívat motiv strachu a zneužívat předsudků a pověr. Reklama nesmí na základě klamavých údajů přinášet prospěch na úkor jiného. Billboardová kampaň kandidáta Babiše navzdory tomu porušovala hned několik etických pravidel současně.

 

„Ryba vždycky smrdí od hlavy, proto tím, kdo je za neetické vedení kampaně zodpovědný především, je její zadavatel – tedy prezidentský kandidát a jeho domovské politické hnutí Ano,” uvádí Patrik Schober, předseda APRA.  „Nic to ale nemění na faktu, že tu došlo k vědomému selhání najatých odborníků na komunikaci z kandidátova nejužšího týmu. Právě oni měli zadavatele na mantinely etické komunikace upozornit a navrhnout mu takové řešení, které by neodporovalo dobrým mravům, profesním zásadám ani mezinárodním standardům. V opačném případě se neměli na neetickém provedení kampaně podílet. Ani jedno se bohužel nestalo,“ dodává Schober.

 

Je nesmírně důležité, aby se úroveň komunikace v České republice vrátila na etickou úroveň, aby nešířila strach, neeskalovala napětí ve společnosti a nepřispívala k jejímu štěpení. Asociace public relations apeluje na všechny profesionály v oborech kreativní komunikace, aby si uvědomili společnou odpovědnost za úroveň komunikace v České republice, aby nezneužívali sílu slova a to, jak výrazně může formovat veřejné mínění, a aby ke stejné odpovědnosti vedli i zadavatele komunikačních kampaní.

 

 

Výkonná rada APRA

 

Informace pro média:

Marek Hlavica, výkonný ředitel

hlavica@apra.cz; +420 602373196