Eva vystudovala Filozofickou fakultu UK, obor sociologie. Od roku 2015 pracuje v NEWTON Media na pozici mediálního analytika. Jejím úkolem je poskytovat klientům ucelený pohled na vybrané téma napříč všemi media typy, tedy kombinovaně jak z tradičních, tak z online zdrojů a sociálních sítí. Zároveň také spolupracuje na implementaci nových nástrojů pro měření komunikace a jejich funkcionalit.