Čerstvý průzkum mezi našimi agenturami ukázal, že se dokázaly v krizi bleskově přizpůsobit a byly a jsou klientům v mimořádné situaci oporou. Všechny členské agentury připravují pro klienty speciální komunikační plány či aktivity, které se váží k současné situaci. Z hlediska jednotlivých služeb je patrný důraz na krizovou komunikaci, změny komunikačních strategií, pomoc s interní komunikací, přípravy webinářů a přechod komunikace do online prostředí.

Naprostou většinu agentur zasáhla pandemie i finančně, kdy musely řešit změny platebních podmínek klientů, delší splatnosti, snižování fee i rušení kontraktů. Na rozdíl od finanční krize před více než deseti lety však neregistrují u zadavatelů tak masivní škrtání rozpočtů na komunikaci. Firmy nyní vnímají PR komunikaci spíše jako nástroj, který pomáhá krizové období úspěšně zvládnout. Čtyři z pěti agentur tedy vidí v příštích měsících i nové příležitosti.

Informace pro média:
Petr Lesenský, člen výkonné rady APRA
petr@lesensky.cz; +420 774 743 800
www.apra.cz