Asociace public relations agentur upozorňuje, že probíhající výběrové řízení na poskytovatele PR služeb pro společnost Penny Market je vypsáno za podmínek, které jsou v rozporu s principy Férového tendru, tak jak je společně formulovaly hlavní profesní asociace jednotlivých oborů působících v komerční komunikaci. Asociace proto doporučila svým členům, aby bedlivě zvážili svou případnou účast v takto koncipovaném tendru.

Hlavní vadou kritizovaného tendru je požadavek zadavatele, aby všichni zájemci již v prvním, kvalifikačním kole zpracovali – vedle řady jiných dokumentů – mimo jiné positioning značky, kompletní dlouhodobou komunikační strategii značky, dále konkrétní plán komunikace na následující kalendářní rok a také hotový medialist pro komunikaci Penny Marketu. Teprve po zaslání těchto a dalších dokumentů se zadavatel rozhodne, které uchazeče pozve k osobní prezentaci v druhém kole řízení.

Zadavatel tak nutí uchazeče zpracovávat již v prvním kole výběrového řízení rozsáhlé strategické dokumenty, které již mají být předmětem obchodní spolupráce agentury a klienta, mají být výsledkem společné práce a mají být honorovány. Agenturám přitom ani nedává možnost své návrhy osobně odprezentovat. Je to stejné, jako kdyby zákazník předtím, než začne v Penny Marketu nakupovat mléko a rohlíky, požadoval od supermarketu nejprve plný nákupní vozík s víkendovým nákupem zdarma.

Také fakt, že zadavatel nutí agentury zpracovat klíčové strategické dokumenty bez možnosti diskuse s klientem, a nedovolí jim je ani osobně odprezentovat, jde proti principům Férového tendru. Máme-li zůstat u analogie s podnikáním zadavatele, pak je to podobné, jako kdyby svému zákazníkovi prodejce doručil plnou tašku jídla, aniž by se ho zeptal, co mu chutná, kolik chce zaplatit a jestli nemá nějaké alergie.

Oba popsané požadavky jsou v rozporu s principy standardu Férový tendr a APRA proto doporučuje svým členům, aby bedlivě zvážili, zda se chtějí takto vypsaného výběrového řízení účastnit a vynaložit tak nemalé úsilí, čas a prostředky na náročnou práci, která velmi pravděpodobně nebude klientem zaplacena.

Etická a smírčí komise APRA (dále jen „ESK“) v souvislosti s podmínkami tendru společnosti Penny Market zároveň upozorňuje, že požadavek na zpracování a předání medialistu (jmenovitého seznamu médií a novinářů pro využití v rámci media relations) jen v rámci výběrového řízení, tedy bezplatně a bez řádného smluvního vztahu zaručujícího oboustranné dodržování povinností vyplývajících z platných regulací GDPR, je v rozporu s etickými zásadami profesionální praxe v oboru public relations a dle názoru ESK i s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a domácího zákona o zpracování osobních údajů.

Pavla Mudrochová
výkonná ředitelka