APRA, která od roku 2015 podporuje iniciativu Férový tendr, se ohradila vůči tendru vypsaném společností Billa na dodavatele PR služeb.
Zadání, které má APRA k dispozici, totiž neodpovídá parametrům Férového tendru – iniciativy, s cílem pomoci zadavatelům v kreativním průmyslu vypisovat výběrová řízení s vyváženým zadáním.
APRA upozorňuje, že zadavatel již v prvním kole poptává zpracování tří téměř ucelených komunikačních strategií, a poukazuje rovněž na nepoměr objemu poptávaných služeb a počtu agenturních hodin.
Asociace upozornila společnost Billa na problematičnost tendru, požádala ji, aby výběrové řízení přeformulovala s ohledem na doporučení iniciativy Férový tendr, a následně jí zaslala své stanovisko.        Dana Bratánková, PR manažerka Billy, pro týdeník Marketing a media (MaM) uvedla, že upozornění bere vážně, ale v tendru pokračuje tak, jak byl vyhlášen. Komentář APRA, tlumočený prostřednictvím Martina Frýdla, si můžete přečíst rovněž v MaM ZDE.