Praha, 1. února 2023 – Asociace public relations (APRA) právě otevřela 18. ročník oborové soutěže LEMUR – Česká cena za public relations. Vstupuje do něj s moderním soutěžním systémem pro nahrávání přihlášek a práci porot. Úpravy doznaly také kategorie, kterých je letos 22. Finální uzávěrka je stanovena na 31.března, ale včasní přihlašovatelé mohou využít zvýhodněné ceny pro Early Birds. Výsledky budou vyhlášeny 15. června. 

 

Dnes byl spuštěn nový web soutěže s on-line systémem přihlašování a hodnocení soutěžních prací do České ceny za PR. Uzávěrka přihlášek do letošního ročníku soutěže je 31. března, nicméně do konce února platí možnost přihlásit se za zvýhodněnou cenu. Do přihlášky však nesmí přihlašovatel po tomto datu zasahovat. Systém automaticky přiřadí cenu podle posledních úprav přihlášky. Výherci budou oceněni na slavnostním večeru, který proběhne 15. června ve výjimečném prostoru WPP Campusu. Funkcionalistická budova někdejších Elektrických podniků na vltavském nábřeží prošla nákladnou rekonstrukcí a získala několik architektonických cen. Součástí vyhlášení bude i možnost komentované prohlídky. 

 

Také pro letošní rok platí partnerství s prestižní soutěží Sabre Awards 

 

“Zpřehlednili jsme systém kategorií a umožnili soutěžícím hlásit se do kterékoli kategorie bez omezení a podmínek.,” říká Patrik Schober, předseda výkonné rady APRA. 

 

Soutěžící mohou letos své projekty přihlašovat do kategorií rozčleněných do tří skupin: Komunikační disciplíny, Oborové kategorie, Komunikační nástroje. Za nejcennější se pokládá ocenění ve skupině Komunikační disciplíny. V ní čekají sošky lemura na tři nejlepší v každé kategorii. V dalších dvou skupinách si odnese sošku jen vítěz, zatímco stříbrní a bronzoví získají diplom. I letos bude vyhlášen absolutní vítěz ročníku napříč kategoriemi. Na slavnostním večeru získá ocenění také osobnost za přínos oboru. 

 

Partnerem letošního ročníku je Marketing&Media. Veškeré informace o soutěži a uplynulých ročnících naleznete na webových stránkách soutěže.  

 

LEMUR – Česká cena za Public Relations 

Profesní soutěž je pravidelně vyhlašována od roku 2006 a je otevřena všem subjektům působícím v České republice, které poskytují či využívají služby v oblasti public relations (PR agenturám, PR a komunikačním oddělením společností, firmám i institucím, státním orgánům, subjektům z nevládního sektoru či jednotlivcům). Oceňovány jsou PR projekty realizované v období roku 2022 až do března 2023, které nejlépe vycházejí z podnikatelské strategie zadavatele, obsahují kreativní řešení, jsou v souladu s etickými pravidly oboru a mají prokazatelně pozitivní dopad na podnikání a reputaci zadavatele. 

 

Informace pro média: 

Marek Hlavica, výkonný ředitel 

Hlavica@apra.cz  +420 602 373 196 

www.apra.cz 

_____________________________________________________________________________________ 

O Asociaci public relations (APRA) 

APRA (Asociace public relations) je dobrovolné sdružení PR agentur a komunikačních oddělení firem a společností působících na území České republiky. Vznikla jako odborné sdružení, jehož prvořadým posláním je prezentovat obor PR zejména odborné a klientské veřejnosti, všestranně kultivovat činnost agentur, prosazovat tzv. nejlepší praxi, vytvářet prostor k široké profesní diskuzi a budovat dobré jméno oboru. APRA zároveň garantuje kvalitu nabízených služeb členských agentur prostřednictvím certifikace. Asociace dbá na dodržování etických pravidel dle Stockholmské charty a aktuálně sdružuje 17 českých i zahraničních PR agentur působících na českém trhu