Patnáctý ročník oborové soutěže LEMUR, zná své finalisty. Na shortlist se probojovalo 135 prací a 10 tiskových mluvčí. Na slavnostní vyhlášení výsledků, které bude letos historicky poprvé probíhat online, se mohou zájemci těšit 11. června 2020.

Osm komisí složených ze šedesátky odborníků na public relations a komunikaci posuzovalo a ohodnotilo 243 přihlášek, ve kterých letos dominovala agentura Ogilvy s nejvyšším počtem přihlášek (33), následovala agentura AMI Communications s 29 a Bison&Rose s 25 přihláškami. Mezi finalisty se také probojovalo 10 tiskových mluvčí ze soukromého sektoru a státní správy.

Z prvního kola hodnocení se do finále probojovalo 135 prací, z nichž nejvyšší počet nominací získala agentura Ogilvy (20) následovaná agenturami AMI Communications (16) a Bison&Rose (12). Shortlist s nominacemi finalistů 15. ročníku oborové soutěže naleznete zde.

Formát hodnocení projektů byl v důsledku preventivních opatření vlády pozměněn a přesunul se do online prostředí. „Kvalita hodnocení nebyla nijak narušena. Využili jsme moderní technologie a porotci hlasovali a v interaktivní diskusi v rámci druhého kola prostřednictvím videokonferencí hodnotili přihlášené projekty online,“ říká člen výkonné rady APRA Michal Hoblík, který je zodpovědný za soutěž LEMUR.

V každé kategorii budou z pětice nominovaných finalistů vyhlášena první tři místa. „Udělíme i ocenění Absolutnímu vítězi, cenu za přínos oboru public relations a také vyhlásíme dva nejlepší tiskové mluvčí. Mluvčího státní správy a mluvčího soukromého sektoru,“ doplňuje Michal Hoblík. V důsledku pandemie a neustále se měnících opatření státních orgánů jsme byli nuceni změnit i formát slavnostního vyhlášení výsledků, které bude letos historicky poprvé probíhat online. Datum vyhlášení výsledků zůstává nezměněno, zájemci se na ně mohou těšit ve čtvrtek 11. června. Večerem bude provázet herec a moderátor Mikuláš Křen.

LEMUR – Česká cena za Public Relations
Profesní soutěž je otevřená všem subjektům působícím v České republice, které poskytují či využívají služby v oblasti public relations, PR agenturám, PR a komunikačním oddělením společností, firmám i institucím, státním orgánům, subjektům z nevládního sektoru či jednotlivcům. Oceňovány jsou PR projekty realizované v období roku 2019 až do února 2020, které nejlépe vycházejí z podnikatelské strategie zadavatele, obsahují kreativní řešení, jsou v souladu s etickými pravidly oboru a mají prokazatelně pozitivní dopad na podnikání a reputaci zadavatele. Veškeré informace o soutěži a uplynulých ročnících naleznete na webových stránkách soutěže. Další informace jsou dostupné i na FB profilu, Instagramu a Twitteru soutěže.

Informace pro média:
Pavla Mudrochová, výkonná ředitelka
mudrochova@apra.cz; +420 603 191 539
www.apra.cz  www.cenalemur.cz