Správně a kvalitně vypsaný tendr na PR služby je předpokladem pro efektivní budoucí spolupráci mezi agenturou a zadavatelem. Své o tom vědí nejen agentury, ale také samotní zadavatelé. Jak nakupovat PR služby: kvalita versus cena bylo tématem dalšího PR Mixeru, který se konal ve středu 30. března pod záštitou Asociace public relations (APRA).

Svůj pohled přinesli řečníci z oblasti soukromé a státní sféry i zástupci PR agentur. Partnerem akce byla výzkumná agentura IPSOS, která v březnu letošního roku uskutečnila průzkum na téma PR trh očima zadavatelů. Mezi jeho respondenty byli zástupci 46 významných firem napříč sektory, přičemž polovina firem měla více než 250 zaměstnanců. Podle výsledků průzkumu si služby PR agentur nebo externích PR poradců najímají více než ¾ firem.

„Výběrové řízení zadavatelé vypisují převážně jednou za dva roky nebo nárazově pro konkrétní kampaň. Při výběru PR agentury hrají hlavní roli reference a cena,“ shrnul za výzkumnou agenturu IPSOS výsledky průzkumu Jakub Malý.

„Nejdůležitějším hlediskem při výběru poskytovatele komunikačních aktivit je pro nás kvalita nabídky,“ uvádí Kateřina Ratajová, ředitelka marketingu národních značek kvality ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). „Výběrová řízení SZIF se hodnotí ze 70 procent podle kvality, na cenu připadá zbylých 30 procent,“ dodává. Tento přístup však u firem státní správy stále není běžný a často se zakázka hodnotí pouze z pohledu ceny.

Zadavatelé oceňují PR agentury převážně pro jejich mediální servis, včetně znalosti mediálního prostředí. Velmi důležitá je také jejich oborová specializace. „Pokud se agentura v našem odvětví orientuje, je to pro nás při oslovování agentur, hodnocení a následně i výběru nejvhodnější nabídky zcela zásadní,“ řekl Pavel Jína, tiskový mluvčí a PR manažer ŠKODA AUTO. Neznalost odvětví a problematiky totiž znesnadňuje práci jak agenturám, tak samotným zadavatelům.

Průzkum ukázal, že zadavatelé u PR agentur nejčastěji poptávají media relations a konkrétní PR kampaně. Zhruba třetina firem pak poptává strategické konzultace a správu sociálních sítí. Právě v případě kampaní by zástupci PR agentur ve výběrových řízeních ocenili dostatek času na vypracování nabídek a rovněž zpětnou vazbu v případě neúspěchu v tendru. „Dlouhodobé strategie, navíc s konkrétními plány aktivit, většinou vyžadují více než 14 dní. Zároveň, pokud tendr nevyhrajeme, potřebujeme konkrétní zpětnou vazbu, a to jak v případě ceny, tak i jednotlivých aktivit,“ uvedl Jan Sedláček, partner PR agentury Ewing.

Další PR Mixer, který pořádá APRA a je součástí pravidelného setkání PR profesionálů, se uskuteční v průběhu září. „Jsme rádi, že jsme se tentokrát konečně mohli setkat osobně, nikoliv on-line jako v době pandemie. Děkuji všem partnerům a řečníkům, že jsme společně toto téma otevřeli a sdíleli své zkušenosti,“ dodal Martin Jaroš, člen výkonné rady APRA a partner PR agentury Ewing.

Mediálním partnerem pravidelných setkání PR profesionálů je týdeník Marketing&Media.

Informace pro média:

Pavla Mudrochová, výkonná ředitelka
mudrochova@apra.cz ; +420 603 191 539
www.apra.cz