V současné době rezonuje v naší společnosti diskuze o fake news, dezinformacích a dezinformačních webech.

Všechny členské agentury Asociace PR přistupují a zavazují se dodržovat etický kodex a Stockholmskou chartu, která zdůrazňuje i potřebu pravdivých informací.

Je proto logické, že APRA svým klientům nedoporučuje, aby podporovali dezinformační platformy ani aby s nimi vstupovali do jakéhokoli kontaktu, kterým by je legitimizovali v jejich existenci.