Šest asociací sdružující komunikační a výzkumné agentury reaguje na dlouholeté komunikační slabiny státu založením Rady pro strategickou komunikaci. Jejím cílem je postupné navyšování rozpočtu státu určeného pro tuto oblast a vybudování stabilní a odborné komunikační infrastruktury. Toho chce docílit především edukací profesionálů ve státní správě, kteří se zaměřují na komunikaci a marketing.

Asociace komunikačních agentur (AKA), Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace (AČRA MK), Asociace public relations (APRA), Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu (ADMEZ), Česká eventová asociace (ČEA) a Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění (SIMAR) založily neformální sdružení s názvem Rada pro strategickou komunikaci. Chtějí tak změnit přístup a způsob, jakým stát komunikuje se svými občany.

„Kvalitní komunikaci státu chápe Rada pro strategickou komunikaci jako službu zakotvenou v demokratickém dialogu státních a veřejných institucí s občany, nikoliv jako prostředek politického soupeření,“ uvádí ředitel AKA Marek Hlavica.

„Procházíme už druhou krizí, ve které ze všech stran zaznívá kritika nedostatečné komunikace. Je to chronický problém, který krize jen obnažily na kost,“ popisuje důvody založení rady Michal Vlasák z APRA. Právě efektivní komunikace je podle sdružení asociací důležitá v krizových situacích jako jsou pandemie, válečný konflikt, hospodářská recese nebo boj s fake news.

Kvalitní komunikace je klíčová
Rada pro strategickou komunikaci vytýká státu dlouhodobě nízké investice do komunikace. Zatímco ve vyspělých zemích se pohybují zhruba kolem 15 % objemu celkového trhu, v České republice se tato úroveň dlouhodobě drží pod dvěma procenty. Toto podfinanocování se tak podepisuje především na kvalitě.

Nové sdružení stát dále kritizuje za často neprofesionální a formálně vedenou komunikaci s minimem zájmu o skutečný dopad kampaní.

Chybí proškolení experti
„Dlouhodobě víme o tom, že státním marketérům chybí platforma pro výměnu názorů a zkušeností. Stejně tak chybí zkušenosti s marketingem státní správy i komunikačním agenturám. Proto proběhla 21.10. ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, již druhá konference, jejímž cílem je zejména edukace v oblasti praktické implementace komunikačních nástrojů. Od dat, přes realizaci, až po nákup mediálního prostoru. Tyto konference jsou jedním z nástrojů, které jsou k dispozici pro zvýšení kvality komunikace státu.“ připomíná Lucie Češpivová z AKA

Cílem je poskytnout podporu výkonným úředníkům ve státním marketingu tak, aby byli schopni vyhodnotit potřebu, stanovit a kontrolovat cíle, smysluplně zadávat a vést komunikační zakázky. Rada pro strategickou komunikaci informovala o svých záměrech poskytovat školení a konzultace již na zasedání Rady vlády pro státní správu a zájem projevila již řada ministerstev. Již nyní se téměř stovka profesionálů schází na půdě Ministerstva pro místní rozvoj ČR i s dodavateli služeb, aby si vyměnili své zkušenosti.

„Nechceme být agenturou státu, která radí, jak řešit konkrétní problém. Chceme pomoci budovat stabilní a odbornou infrastrukturu. Aby na správných místech bylo dostatek erudovaných lidí, kteří pak na konkrétní potřeby dokážou kvalifikovaně reagovat,“ shrnuje za radu Hana Huntová ze SIMAR.

Kontakt pro média
David Vondra
david.vondra@insighters.cz
+420 776 700 131

Lucie Češpivová
lucie.cespivova@dorland.cz
+420 222 782 747