Na začátku října se v Helsinkách konala globální konference ICCO (International Communications Consultancy Organization), organizace sdružující národní PR asociace, jejímž členem je i APRA. Členové ICCO se na konferenci shodli na Helsinské deklaraci pro etické chování agentur, kterou přijmou všechny národní PR asociace. Česká Asociace public relations agentur Helsinskou chartu přijala dne 10. října 2017 na zasedání výkonné rady.

Patrik Schober, místopředseda výkonné rady APRA, který se helsinské konference zúčastnil uvedl: „Helsinská deklarace reaguje na rostoucí vliv PR na celém světě a nebezpečí související s neetickým chováním, zejména používáním a šířením tzv. fake news. Jako členové ICCO jsme byli vyzváni k přijetí zásad Helsinské deklarace, což jsme v APRA učinili při první možné příležitosti. Naše práce je veřejná, proto musí být etická a transparentní.“

Účastníci konference se intenzivně zabývali vážným tématem, kterým jsou tzv. fake news a s nimi související etika v public relations. Při této příležitosti Francis Ingham, ředitel britské PRCA (Public Relations and Communications Association) a výkonný ředitel ICCO, připomněl a popsal proces vyřazení agentury Bell Pottinger z PR asociace v důsledku skandálu pramenícího z neetického chování agentury v Jihoafrické republice. Tento krok vedl v září tohoto roku ke krachu agentury, kdy o práci přišlo téměř sto zaměstnanců. Podle F. Inghama není možné, aby se PR agentura působící na rozvinutém trhu chovala neeticky. F. Ingham na konferenci prohlásil: „Můžete pracovat pro kontroverzní klienty, ale záleží na tom, co pro ně děláte.“

Na konferenci ICCO byla představena řada trendů současného i budoucího public relations, jako je např. využití umělé inteligence v PR, PESO, kreativita nebo měření PR. Článek Patrika Schobera o konferenci si můžete přečíst na serveru Marketing&Media zde.

Helsinská deklarace:

S vědomím značného a rostoucího vlivu a významu vztahů s veřejností se členové ICCO zavazují dodržovat následující zásady:

1. Pracovat eticky v souladu s platnými zákony.

2. Dodržovat nejvyšší profesionální standardy v praxi public relations a komunikaci.

3. Respektovat pravdu, jednat čestně a transparentně se zaměstnanci, kolegy, klienty, médii, vládou a veřejností.

4. Chránit soukromá práva klientů, organizací a jednotlivců ochranou důvěrných informací.

5. Brát ohled na dobrou pověst odvětví.

6. Být otevřený ohledně klientů a jejich zájmů a nepoužívat zavádějící postupy jako je astroturfing*.

7. Uvědomovat si sílu sociálních médií a zodpovědně je používat

8.Nezapojovat se do vytváření falešných zpráv, vědomě je nešířit.

9. Dodržovat kodex své vlastní organizace, brát v úvahu kodexy chování jiných zemí, vždy projevovat profesionální respekt a přístup.

10. Dbát na to, aby profesní povinnosti byly vykonávány bez diskriminace pohlaví, etnika, původu, náboženství, zdravotního postižení apod.

Originální znění Helsinské deklarace najdete ZDE.

————————————————————————————————————————————-
* Zadavatel vyvolá falešný dojem spontánního pozitivního ohlasu fanoušků či spotřebitelů