Generální shromáždění Asociace PR agentur (APRA) dnes zvolilo novou výkonnou radu asociace ve složení Michal Hoblík (ASPEN.PR), Jakub Hrabovský (Ewing Public Relations), Petr Lesenský (Lesensky.CZ), Jana Lutonská (Bison & Rose), Patrik Schober (PRAM Consulting), Radek Vítek (PR.Konektor) a Michal Vlasák (Havas PR Prague). Předsedou Výkonné rady byl zvolen Patrik Schober.

Generální shromáždění APRA dnes také jednohlasně schválilo záměr rozšíření asociace prostřednictvím přidruženého členství určeného organizacím, které nepodnikají v oblasti PR. “Tento úkol považuji za svoji prioritu ve funkci předsedy Výkonné rady APRA. Stejně tak se ale chci zaměřit na rozvoj vzdělávacího kurzu APRA Prague Communication Academy tak, aby byl atraktivní a přínosný i pro seniornější odborníky z agentur i komunikačních oddělení na straně našich klientů,“ řekl po svém zvolení Patrik Schober.

Klíčovými tématy asociace je mimo jiné i nastavování podmínek na trhu včetně férového odměňování a edukace i rozvoj mladých talentů. APRA také důsledně dohlíží na dodržování etických standardů PR komunikace, k nimž se PR agentury zavazují prostřednictvím přijetí tzv. Stockholmské charty ICCO.

Dnes byli zvoleni reprezentanti dalších orgánů APRA. Etická a smírčí komise bude v příštích čtyřech letech pracovat ve složení Vladimír Bystrov (Bison & Rose), Jan Klíma (AC&C Public Relations), Pavel Novák (AMI Communication), Michal Růžička (Stance Communication) a Dita Stejskalová (Ogilvy). Členy Revizní rady APRA se stali Jaroslav Duroň (PR.Konektor), Martin Frýdl (AC&C Public Relations) a Václav Pavelka (Native PR).

APRA je dobrovolné sdružení PR agentur působících na území České republiky. Reprezentuje v České republice obor public relations, svými postoji a činností ovlivňuje podobu trhu na poli PR u nás. Byla založena v roce 1995 a v současné době sdružuje 18 členských agentur.

Pavla Mudrochová
výkonná ředitelka Asociace Public Relations Agentur

tel.: 603 191 539, mudrochova@apra.cz