Zpracování osobních údajů 

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Asociaci public relations, z., s., se sídlem Na poříčí 1041/12, Nové Město (Praha 1), IČ: 63830477, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisovou značkou L7089 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • telefonní číslo.
 2. Jméno, příjmení a telefonní číslo je nutné zpracovat za účelem pořádání diskusních skupin pro výzkum účinnosti reklamních sděleních. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 roku.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Asociace public relations, z. s. info@apra.cz.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.