Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů uvedených na objednávce za účelem prezence účastníků a kontaktování a informování o aktivitách APRA. Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů.