Iniciativa komunikačních agentur a expertů, jejímž cílem je pomoci státu připravit funkční kampaň na podporu očkování, pokročila do další fáze. Po realizaci prvního spotu uvedeného u příležitosti zahájení očkování byl odstartován hackathon za účasti desítek předních odborníků na komunikaci. Výsledkem bude komunikační strategie a kreativní řešení kampaně, které budou v průběhu ledna nabídnuty k využití jak státu, tak soukromým subjektům a dalším organizacím. Všichni zapojení odborníci poskytují poradenství a dlouholeté zkušenosti zcela zdarma. Dohodli se také na názvu „Iniciativa komunikačních agentur Cesta ven.“

Od pondělí začali agentury a odborníci na komunikaci pracovat na návrzích strategické kampaně na podporu očkování. Na základě zadání, na němž pracovalo pět předních českých reklamních stratégů, dodají účastníci hackathonu své návrhy ještě v první polovině ledna. Výsledkem bude komunikační strategie zahrnující reklamu, PR, digitální řešení i spolupráci s influencery. „Odborná komise složená z předních osobností českého marketingu vybere tři nejlepší návrhy, které budou konzultovány s lékaři a odborníky z iniciativy Lékaři pomáhají Česku,“ vysvětluje mluvčí iniciativy Pavla Mudrochová a dodává: „Finální návrh pak nabídneme nejen Úřadu vlády a Ministerstvu zdravotnictví, ale také soukromým subjektům a dalším organizacím, které mají zájem kampaň šířit.“

Hlavní část kampaně by měla spočívat v emotivním apelu založeném na jasně formulovaných důvodech, proč se očkovat. „Je důležité, aby si veřejnost uvědomila, že očkování je cesta k normálnímu životu, podnikání a vzdělávání,“ vysvětluje mluvčí. Primárním cílem připravované kampaně není vyvracení dezinformací o očkování.

Kontakt pro média:
Pavla Mudrochová
mluvčí iniciativy
Tel.: 603 191 539
E-mail: mudrochova@apra.cz

O Iniciativě komunikačních agentur Cesta ven:
Asociace komunikačních agentur (AKA), Asociace public relations (APRA), Česká eventová asociace (ČEA) a přední experti na komunikaci se v průběhu prosince spojili s cílem společně zdarma připravit funkční kampaň na podporu očkování proti covid-19. Spolupracují také s iniciativou Lékaři pomáhají Česku, která se stala odborným garantem projektu. Jeho součástí je lednový hackathon, z něhož má vzejít komunikační strategie a kreativní řešení kampaně.