Vystudovala jsem obory filologie a lingvistika na FF UK a Public Relations na Škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha, kde jsem později i přednášela. Již více než 16 let se specializuji na interní komunikaci. Zkušenosti jsem získala jako specialistka interní komunikace ve velkých korporacích – v Českém Telecomu, ČSA, ČEZu a nadnárodním gigantu Philip Morris. Působila jsem také jako šéfredaktorka interního magazínu ČSA a klientského in-flight magazínu ČSA Review. Mám zkušenosti s velkými projekty interní komunikace. Za interní imageovou kampaň v ČSA jsem v roce 2005 obdržela zlatou medaili Asociace komunikačních agentur v oblasti podnikových kampaní a v roce 2013 jsem získala stříbro v evropské soutěži FEIEA za projekt interní komunikace akvizice Ahold a Spar. Od roku 2011 se věnuji poradenství v oblasti interní komunikace.