Asociace public relations (APRA) vnímá intenzivní šíření dezinformací v české společnosti jako závažný problém a velkou výzvu pro profesionály v PR. Na konferenci Forum Media Light proto představila sedm principů, jak by se měl PR profesionál postavit k dezinformacím. Principy představují první ucelený soubor doporučení na toto téma a APRA chce tímto krokem otevřít odbornou diskusi.

APRA se už v loňském roce stala podporovatelem iniciativy Nelež, která se snaží eliminovat inzerci na dezinformačních webech v podobě bannerové reklamy. „Taková inzerce dává dezinformačním webům kredibilitu, přímo podporuje jejich provoz a zároveň představuje pro inzerenta reputační riziko,“ říká šéf APRA Patrik Schober. „Jsme proto rádi, že řady iniciativy Nelež se dál rozrůstají a dnes čítají už více než stovku firem, které se zavázaly, že zde reklamu mít nebudou. Řada z nich jsou klienti členských agentur APRA.“

Problematika vztahu PR a fake news se však zdaleka netýká jen inzerce na dezinformačních webech. Jak je vidět na příkladech ze zahraničí i Česka, značky se mohou snadno stát terčem fake news, což na ně může mít negativní dopad. „Je potřeba se na tyto situace připravit, umět rychle reagovat a zejména efektivně dezinformace vyvracet,“ říká Michal Vlasák, člen výkonné rady APRA.

Další problém spočívá v tom, že rozšiřováním vlivu dezinformací klesá důvěra v tradiční média, která jsou tím oslabována. „Přitom silná tradiční média a v nich probíhající demokratická diskuse představují naprosto zásadní kontext pro obor public relations. Proto je bytostným zájmem naší profese podporovat a spolupracovat s takovými médii, která usilují o faktickou diskusi a kvalitní žurnalistiku,“ dodává Michal Vlasák.

PR profesionálové, jakožto odborníci na mediální scénu, zároveň mohou využít svoji expertízu, dobře porozumět problému a vysvětlovat ho okolí. Tím mohou přispět ke zvýšení mediální gramotnosti, která je v české populaci na velmi nízké úrovni.

Jak by se měl PR profesionál postavit k dezinformacím?
7 principů podle APRA

  1. Definujte. Udělejte si jasno v tom, co jsou dezinformace, jak je poznat, odkud nejčastěji pocházejí.
  2. Vysvětlujte. Využijte svoji mediální expertízu a vzdělávejte své okolí o tom, co jsou dezinformace a jaká rizika přinášejí.
  3. Neinzerujte na dezinformačních webech. Jedná se o reputační riziko pro vaši organizaci a podporu šíření dezinformací. Podporujte seriozní média, potřebujete je ke své práci.
  4. Neinformujte je. Provozovatelé a redaktoři dezinformačních médií nejsou pro PR profesionála stejným partnerem, jako běžní novináři.
  5. Připravte se. Dezinformace mohou ohrozit reputaci organizace a představují významný zdroj pro krizovou komunikaci. Definujte postupy pro krizovou komunikaci, která vznikne na základě dezinformace.
  6. Vyvracejte. Ignorovat dezinformace nemusí být řešení. V případě ohrožení reputace pečlivě zvažte, jakým způsobem dezinformace vyvrátit, aby nedošlo k jejich posílení.
  7. Ověřujte. Najděte si nezávislé zdroje objektivních informací, ověřujte s nimi fakta a případně je zapojte do komunikace. Využívejte fact-checkingové platformy.

Informace pro média:
Pavla Mudrochová, výkonná ředitelka
mudrochova@apra.cz ; +420 603 191 539
www.apra.cz