Během prvního pololetí letošního roku veřejný sektor zadal v oblasti komunikace zakázky v hodnotě necelých 800 milionů korun. Loni se jednalo za stejné období o částku přes 1,1 miliardy korun, meziročně tedy poklesly o čtvrtinu. Vyplývá to z dat, která pravidelně zveřejňují Asociace komunikačních agentur (AKA) a Asociace public relations (APRA). Statistika nově sleduje i průměrný počet nabídek v tendrech.

Na úbytek veřejných zakázek mělo pravděpodobně největší vliv zastavení české ekonomiky v období od poloviny března do konce května. Pokud se však trend ve druhé polovině roku neotočí, může signalizovat i dlouhodobější zpomalení investic ze strany státu.

„Doufáme, že se naplní slib ministra průmyslu a obchodu Havlíčka, který na konferenci s profesními asociacemi potvrdil, že stát hodlá významně investovat do podpory tuzemské poptávky a minimalizovat rizika dlouhodobé ekonomické recese,“ říká výkonný ředitel AKA Marek Hlavica. Komunikace je hnacím motorem ekonomiky a silným stimulem spotřebitelské poptávky. Příslibem mohou být aktuální kampaně na podporu regionů a turistických cílů v České republice.

Za pozitivní lze pokládat také dlouhodobě klesající počet rušených zakázek, v uplynulém pololetí se jednalo pouze o dva takové případy. „Rušené zakázky jsou pro dodavatele problém. Veřejné tendry jsou administrativně náročné a tedy velmi drahé. Agentura do výběrového řízení investuje průměrně tři sta tisíc korun. Rušení tendrů pak dodavatele odrazuje od účasti,“ dodává Marek Hlavica s poukazem na přetrvávající nízkou účast agentur ve výběrových řízeních.

Zvýší se konkurence?
AKA a APRA nově sledují také počet nabídek do veřejných tendrů. Data jsou k dispozici za posledních 12 měsíců a uvádějí, že v průměru obdržel zadavatel 2,3 nabídky. „To je velmi nízké číslo vzhledem k tomu, jak vysoce konkurenční je trh komunikačních služeb. Vypovídá to o nezájmu se těchto výběrových řízení účastnit. Pro dobrý výběr je optimální mít 3-5 účastníků tendru, což zajišťuje dostatečný tlak na kvalitu i cenu a zároveň není celý proces pro zadavatele neúměrně administrativně náročný,“ říká Michal Vlasák, člen výkonné rady Asociace public relations.

Komunikační zakázky jsou nicméně nad celkovým průměrem pro všechny druhy veřejných zakázek – ten za rok 2019 činil 1,68 nabídky.

Pro větší konkurenci na straně nabídky obě asociace dlouhodobě doporučují snížit administrativní náročnost výběrových řízení a správně nastavovat kritéria výběru dodavatele.

Veřejní zadavatelé patří mezi významné partnery dodavatelů služeb v oblasti komunikace. Zejména v rozvinutých zemích jejich zakázky tvoří i více než 20 % objemu trhu. Loňský rok byl v Česku zatím rekordní – s objemem dvou miliard však přesto tvořil sotva dvě procenta trhu. A statistiky za první pololetí naznačují, že rok 2019 překonán nebude.

Pro další informace kontaktujte:
Marek Hlavica
Asociace komunikačních agentur
+420 602 373 196
marek.hlavica@aka.cz

Michal Vlasák
Asociace public relations
+420 724 639 052
michal.vlasak@havaspr.com