Asociace komunikačních agentur (AKA), Asociace public relations (APRA), Česká eventová asociace (ČEA) a přední experti na komunikaci se spojili s cílem společně zdarma připravit funkční kampaň na podporu očkování proti covid-19. Spolupracovat budou také s iniciativou Lékaři pomáhají Česku, která se stala odborným garantem projektu. Jeho součástí je lednový hackathon, z něhož má vzejít komunikační strategie a kreativní řešení kampaně.

Iniciativy se účastní množství dobrovolníků z celkem 17 agentur spolu s vedením asociací AKA, APRA a ČEA. Všichni zapojení nabídli své poradenství a dlouholeté zkušenosti zcela zdarma z přesvědčení, že proočkování české populace a vybudování kolektivní imunity je klíčové pro zvládnutí pandemie a návrat společnosti k normálnímu životu.

„Společně s kolegy z našeho oboru jsme se shodli na tom, že pomůžeme svými znalostmi a zkušenostmi k tomu, abychom se co nejrychleji vrátili k normálnímu životu a práci bez omezení vynucených pandemií covid-19,“ vysvětluje důvody vzniku a motivace iniciativy její mluvčí Pavla Mudrochová a dodává: „Všichni v rámci této iniciativy pracujeme zadarmo. Naším cílem je společně připravit strategii osvětové kampaně, která bude informovat veřejnost o očkování proti covid-19. Proto jsme také aktivně oslovili představitele státu s nabídkou pomoci.“

Hackathon za účasti předních expertů na komunikaci i odborníků na vakcinaci se uskuteční hned na začátku ledna 2021. Výsledkem bude návrh komunikační strategie zahrnující reklamu, PR, digitální řešení i spolupráci s influencery, který tvůrci nabídnou státu.

Kontakt pro média:
Pavla Mudrochová
mluvčí iniciativy
Tel.: 603 191 539
E-mail: mudrochova@apra.cz