Nebývá zvykem, aby Český svaz pivovarů a sladoven, významný klient agentury Native PR, oznamoval výsledky po hlavní pivovarnické sezoně na samostatné tiskové konferenci. Letos tomu tak bylo a se zástupci médií jsme se sešli 16. 10. v Pivovarském domě. Některé trendy, které se do výsledků promítly, jsou totiž pro pravověrné tuzemské pivaře alarmující a nedá se vyloučit, že nás celkově čeká černý rok českého pivovarnictví. Stále častěji dáváme před konzumací piva v hospodách a restauracích přednost koupi piva v obchodě, zejména pak piva plechovkového, které meziročně narostlo o 46 %. Za propad on-trade spotřeby (meziročně o 4,2 %) mohou zejména regulace, které v posledním roce tvrdě dopadají nejen na živnostníky v restaurační oblasti, ale i na samotné konzumenty. Vedle tzv. kontrolního hlášení a elektronické evidence tržeb jsou to i regulace hazardu, tzv. protikuřácký zákon, změny pravidel pro provozování restauračních zahrádek či snižování limitů pro uplatnění paušálů pro živnostníky. Vzhledem k tomu, že pivovarnictví je tradičním českým oborem a jeho vývoj má vazby do mnoha oblastí, byla prezentovaná data pro novináře velice zajímavá. Martina Ferencová, výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven, je o den později mimo jiné komentovala ve studiu ČT24. Shodou okolností ve stejné době, kdy v Senátu PČR probíhala debata o petici občanů požadujících zmírnění tzv. protikuřáckého zákona.