Čisté příjmy PR agentur činily loni bezmála 665 milionů korun. Oproti obratu 707 milionů korun za rok 2019 tak v roce pandemie klesly příjmy očištěné od nákladů třetích stran o 5 %. Letos agentury předpokládají opětovný růst. Z hlediska typu nabízených služeb byl největší zájem o media relations, poroste význam content marketingu. Vyplývá to z tradičního oborového průzkumu, který zpracovala společnost STEM/MARK mezi členskými agenturami Asociace public relations (APRA). Ty tvoří zhruba 70 % tuzemského trhu.

Největší část z celkového objemu zakázek PR agentur tvořily media relations (30 %), následované produktovým PR (14 %) a oblastí digitálních a sociálních médií (12 %). Největší růst zájmu se v roce 2021 očekává u content marketingu. Trendy lze spatřovat také v konzultačních službách či v oblasti sociálních médií.

Polovina agentur v průzkumu odpověděla, že jim v roce poznamenaném pandemií vzrostly příjmy do 10 %, více než desetiprocentní nárůst pak zaznamenalo 6 % oslovených společností. Stejné nebo nižší příjmy loni evidovalo 44 % tuzemských PR agentur. Co se týče očekávání pro letošní rok, polovina oslovených agentur je optimistická a myslí si, že bude lepší než rok 2020.

„Loňský rok poznamenaný pandemií přinesl do prostředí public relations řadu výzev v souvislosti s celkovou hospodářskou situací. Za pozitivní jev považuji, že se v PR agenturách nesnižovaly platy ani personální stavy a projevila se klesající fluktuace zaměstnanců. Průměrná doba působení zaměstnance v agentuře přesahuje tři roky, což je pro mne důkazem atraktivity našeho oboru a stability zaměstnavatelů,“ uvedl Petr Lesenský, člen výkonné rady APRA.

Za největší výzvy pro letošní rok považují PR agentury právě nábor zaměstnanců a snahu o jejich dlouhodobé udržení. K nejčastěji zmiňovaným výzvám se řadí rovněž tlak na udržení odpovídajících marží či odolávání tlaku médií na monetizaci obsahu (viz Tabulka 1 níže).

Klienti PR agentur se nejčastěji rekrutovali z oblasti průmyslu a energetiky (20 %), spotřebního zboží a služeb (14 %) a z IT a technologií (14 %). V meziročním srovnání přibylo agentur, které pracují pro státní správu (v roce 2020 to bylo 69 %, v roce 2019 jen 56 %).

Tabulka 1

Výzvy pro PR firmy na místním trhu Podíl agentur, které vybraly příslušnou možnost (2020) Podíl agentur, které vybraly příslušnou možnost (2019)
Nábor zaměstnanců 63 % 25 %
Udržení zaměstnanců 50 % 25 %
Tlak na udržení odpovídajících marží agentury u jednotlivých projektů 38 % 38 %
Zvýšený tlak médií na monetizaci obsahu 25 % 25 %
Konkurence jiných marketingových disciplín 19 % 19 %
Klienti nejsou ochotni investovat dostatečné finanční prostředky 19 % 25 %
Digital a nové technologie 13 % 25 %
Profesní rozvoj 13 % 6 %
Nedostatek klientů s porozuměním PR 13 % 6 %
Klienti jsou zaměřeni příliš krátkodobě 13 % 6 %
Neschopnost efektivně měřit dopad PR 13 % 0 %
Přesun PR aktivit od agentur do in-house prostředí 6 % 25 %
Ekonomické podmínky obecně 6 % 38 %
Klienti, kteří se starají sami o své PR na juniorní úrovni 0 % 13 %
Korupce médií 0 % 6 %

 

Tabulka 2

Zdroje talentů Podíl agentur, které vybraly příslušnou možnost (2020) Podíl agentur, které vybraly příslušnou možnost (2019)
Konkurenční agentury 88 % 75 %
Absolventské programy 63 % 50 %
Žurnalistika 44 % 44 %
In-house komunikační oddělení 25 % 25 %
Reklama a marketing 13 % 13 %
Ostatní odborné služby (např. právo nebo manažerské poradenství) 6 % 6 %
Výzkum a analytika 0 % 0 %

 

Tabulka 3

Výzvy spojené se získáváním talentů Podíl agentur, které vybraly příslušnou možnost (2020) Podíl agentur, které vybraly příslušnou možnost (2019)
Udržení klíčových talentů 63 % 44 %
Najímání mid-level zaměstnanců 50 % 25 %
Najímání seniorních lidí 44 % 50 %
Školení/rozvoj junior a mid-level zaměstnanců 25 % 31 %
Najímání junior zaměstnanců 19 % 0 %
Motivace mladších manažerů 13 % 19 %
Najít lidi z netradičního prostředí 13 % 0 %
Motivování vedoucích pracovníků 13 % 13 %
Personální poradenství 0 % 6 %

Zdroj: Průzkum STEM/MARK pro APRA 2020, 2019

Data se týkají agentur sdružených v APRA, které dohromady reprezentují 70 % českého trhu public relations.

Informace pro média:
Pavla Mudrochová, výkonná ředitelka
mudrochova@apra.cz; +420 603 191 539
www.apra.cz