Novými členy APRA se staly agentury Grayling a Topic PR. Řady přidružených členů rozšířila advokátní kancelář Havel & Partners a Nadace RSJ. V současné době APRA sdružuje 21 českých i zahraničních PR agentur působících na českém trhu a 14 komunikačních či marketingových oddělení firem a organizací.

Od začátku roku Asociace public relations (APRA) rozšířila řady členských agentur o nové členy. Nově se členstvím mohou pyšnit agentury Grayling a Topic PR, které doplnily na začátku roku přijatou agenturu Pyxis. „Jsme rádi, že je o členství v APRA zájem a řady asociace rozšířily další skvělé a dynamické agentury. Těšíme se, že se aktivně zapojí do našich projektů,“ uvádí Patrik Schober, předseda výkonné rady APRA. „Roli APRA jakožto profesní asociace považuji za velmi důležitou, a to nejen z pohledu prestiže, ale především důvěryhodnosti,“ doplňuje Patrik Schober.

Agentura Grayling působí na českém trhu od roku 1993 a její specializací je úzké propojení public relations a public affairs a tvorba integrovaných marketingových kampaní. Český Grayling je součástí globální sítě, jejíž vedení sídlí v Londýně. Pražskou pobočku, v jejímž čele stojí Anna Balíčková, v současné době tvoří přes 20 seniorních konzultantů a mezi její klienty patří například společnosti Visa, Hartmann, Tetra Pak, Primark nebo Jaguar Land Rover. „Asociaci public relations považuji už od jejích počátků za největšího garanta profesionálního a etického přístupu v našem oboru. Jsem tedy moc ráda, že se naše agentura stává její součástí,“ říká Anna Balíčková, Managing Director, Grayling Czech Republic & Slovakia.

Agentura Topic PR se zaměřuje na intenzivní media relations, employer branding a rychlý vstup klientů na trh. Poskytuje komunikační poradenství a realizuje integrované projekty v oblastech public relations zejména pro korporátní a technologické klienty, komplexní kampaně pak zajišťuje společně s komunikační skupinou Near & Dear, jíž je součástí. Agenturu, kterou vede Karel Pluhař, aktuálně tvoří 11 konzultantů a mezi jejími klienty jsou například společnosti Trask, Veracity Protocol kevin. nebo Diana Biotechnologies. „Public Relations patří ke komunikačním disciplínám s největším dopadem na veřejnost. Jsem rád, že APRA posouvá profesní i etické standardy a pomáhá rozvíjet náš obor směrem k profesionální a etické práci. Je mi velkým potěšením, že můžeme být součástí tohoto procesu,“ říká Karel Pluhař, Managing Director Topic PR.

„Z mého pohledu by členství mělo být otázkou profesní cti a odpovědnosti. Deklarací, že bereme podnikání v oboru vážně a záleží nám na tom, jak budou podmínky na trhu vypadat,“ konstatuje Martin Jaroš, člen výkonné rady APRA, který je zodpovědný za členství v asociaci. „Jako PR profesionálové čelíme a do budoucna budeme čelit celé řadě výzev a u mnoha z nich dává smysl řešit je společně,“ doplňuje Martin Jaroš.

Začátkem roku rozšířila členskou základnu také agentura Pyxis, která se zaměřuje na oblast mezinárodních vztahů, korporátní, krizové a interní komunikace a klienty z oblasti automotive, financí, cestovního ruchu a průmyslu. „Pyxis není tradiční agenturou s kanceláří a pracovníky, kteří do ní docházejí, je naopak stoprocentní ‚home office‘ agenturou, která má své zaměstnance rozesety po celé Evropě. Zcela jistě se jedná o ukázku nového trendu, který zaujme určitou část pracovníků a zároveň může fungovat směrem ke klientům,“ popisuje Patrik Schober.

V první polovině roku se rozrostla i základna přidružených členů o advokátní kancelář Havel & Partners a Nadaci RSJ. „Asociaci public relations jsme vždy vnímali jako velmi respektovanou platformu špičkových odborníků. Těší mě proto, že jsme se stali její součástí a získali tak unikátní zdroj inspirace, možnost vzájemně sdílet zkušenosti a snáze sledovat aktuální trendy v oblasti komunikace,“ uvádí Veronika Dvořáková, marketingová ředitelka a partnerka advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS. Podobně se k členství v APRA vyjadřuje i Lucia Brinzanik, manažerka komunikace a vnějších vztahů Nadace RSJ: „Ve všem, co děláme, se snažíme neustále zdokonalovat a členství v APRA nám umožňuje inspirovat se špičkami v oboru. Asociace si zakládá na hodnotách, které ctíme i v Nadaci RSJ, tedy na etickém přístupu, čestném, transparentním jednání a zodpovědném přístupu k informacím. Proto pro nás bylo přirozené navázat tuto spolupráci.“

Po více než dvaceti letech fungování asociace, která do této doby sdružovala výhradně PR agentury, se od konce roku 2019 takzvanými přidruženými členy mohou stát i firmy, které sice v oblasti komunikace či marketingu nepodnikají, ale mají vlastní PR týmy. „Možnost otevřít členství pro firmy, které pro komunikaci využívají interní profesionální týmy, jsme zvažovali a připravovali několik let. Zájem o nový druh členství v APRA nás těší a s radostí mezi námi uvítáme i další významné společnosti a organizace,“ uvádí Martin Jaroš, člen výkonné rady Asociace public relations. Při tvorbě konceptu přidruženého členství se APRA inspirovala v zahraničí, kde podobné modely fungují velmi dobře již mnoho let.

Informace pro média:
Pavla Mudrochová, výkonná ředitelka
mudrochova@apra.cz ; +420 603 191 539
www.apra.cz