Praha 29.5.2023 – Asociace public relations při příležitosti udělování Českých cen za PR – Lemur i letos ocení jednu osobnost za přínos oboru. Ocenění letos převezme Ladislav Kříž. Manažer útvaru Komunikace a mluvčí Skupiny ČEZ letos dosáhne 30 let působení v oboru, a navíc po celou dobu ve prospěch jediného zaměstnavatele.

Ladislav Kříž je příkladem bytostného profesionála, který celý svůj život prokazuje vysokou osobní i profesní integritu. Práce pro jednu z komunikačního pohledu nejsložitějších firem – energetický, polostátní gigant ČEZ přináší výzvy z hlediska komunikace bezpečnostních rizik, politických vlivů, rozdílných zájmů akcionářů, silného postavení zaměstnanců i zabezpečení strategických potřeb státu. Skutečnost, že Ladislav Kříž letos oslaví 30 let ve službách ČEZ, jen potvrzuje, že ve všech složitých situacích obstál. Ladislav Kříž svým příkladem ukazuje, že komunikaci a public relations je možné pokládat za smysluplné životní poslání, které lze naplňovat ku prospěchu celé společnosti.

„Cenu za přínos oboru v rámci České ceny za PR v posledních letech dostávali zejména zakladatelé významných českých PR agentur. Proto jsme rádi, že letos mezi nominacemi dominovaly osobnosti z klientské strany, a jednu z nich jsme se nakonec rozhodli ocenit. Ladislav Kříž je nesporným profesionálem, který celý svůj profesní život věnuje komunikaci a PR, a toto ocenění si za rozhodně zaslouží,“ říká předseda výkonné rady APRA Radek Maršík.

APRA uděluje ocenění od roku 2012 a celkem doposud ocenila osm osobností. Osobnosti nominují členské agentury APRA a finální výběr oceněného pak provádí sedmičlenná výkonná rada asociace. Vedle zástupců akademické sféry, jejichž přínos spočívá ve výchově talentů pro obor, převažují zakladatelské osobnosti agenturního byznysu. Kompletní seznam doposud oceněných naleznete zde.

Ladislav Kříž převezme ocenění při příležitosti předávání cen Lemur v WPP Campusu 15. června.

Informace pro média:

Marek Hlavica, výkonný ředitel

+420 602 373 196

www.apra.cz

_____________________________________________________________________________________

O Asociaci public relations (APRA)

APRA je dobrovolné sdružení PR agentur a odborníků v komunikaci působících na území České republiky. Vznikla jako odborné sdružení, jehož prvořadým posláním je prezentovat obor PR zejména odborné a klientské veřejnosti, všestranně kultivovat činnost agentur, prosazovat takzvanou nejlepší praxi, vytvářet prostor k široké profesní diskusi a budovat dobré jméno oboru. APRA zároveň garantuje kvalitu nabízených služeb členských agentur prostřednictvím certifikace. Asociace dbá na dodržování etických pravidel dle Stockholmské charty a aktuálně sdružuje 24 českých i zahraničních PR agentur působících na českém trhu a 15 komunikačních a marketingových oddělení společností.