České firmy projevují čím dál větší hlad po HR kampaních, při jejichž realizaci vsázejí na outsourcing. Tuzemské PR agentury tak za poslední rok hlásí výrazný nárůst recruitmentových zakázek. Třetině z nich vzrostl počet HR kampaní o více než 20 %. U 6 % agentur se dokonce zdvojnásobil. Skoro polovina PR subjektů očekává v příštích měsících ještě dynamičtější vývoj, čemuž jsou připraveny podřídit i vlastní lidské zdroje. Vyplývá to z oborového průzkumu, který pro Asociaci PR agentur (APRA) zpracovala společnost STEM/MARK.

„Employer branding je nejrychleji rostoucí službou současného PR. Většina personalistů láme hůl nad tím, že nejsou lidi. Potřebují nové efektivní způsoby a vodítka, jak je získávat. Uvědomují si, že pověst, která firmu kontinuálně provází, může být tím nejlepším HR pomocníkem, takže evidujeme poměrně svižný boom v provázání HR a PR aktivit,“ říká předseda APRA Jan Kučmáš. „Také proto věnuje APRA tomuto tématu celodenní konferenci – zářijový PR Summit, kde se zaměříme na konkrétní příklady z praxe,“ doplňuje Kučmáš.

Tabulka: Používané nástroje při tvorbě kampaní a employer brandingu

NÁSTROJ PODÍL AGENTUR, KTERÉ NÁSTROJ POUŽÍVAJÍ
komunikace na sociálních sítích 78 %
media relations 72 %
tvorba videí 67 %
tvorba jiného obsahu (foto, texty) 56 %
kompletní tvorba interních časopisů či newsletterů 50 %
organizace eventů 50 %
strategické poradenství pro HR manažery 28 %
výzkumy mínění zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců 28 %
nadlinkové reklamní kampaně 22 %
projekty společenské odpovědnosti 22 %

Data se týkají agentur sdružených v APRA, které dohromady reprezentují 75 % českého trhu public relations. Zdroj: výzkum STEM/MARK pro APRA 2017

 HR kampaně pod lupou analytiků

O tom, že témata employer brandingu, udržení a motivace zaměstnanců nebo náborových PR kampaní jsou na vzestupu, svědčí i výsledky mediálních monitoringů. Ty využívají PR agentury ke každodenní práci. Podle společnosti NEWTON Media je patrný výrazný nárůst zájmu médií o daná témata zejména v posledních čtyřech letech. Jestliže se v roce 2014 v klasických médiích této problematice věnovalo necelých 2 000 příspěvků, v loňském roce to bylo již téměř 3 300 příspěvků a v letošním roce zastoupení v mediálním obsahu nadále roste. „Média si všímají především rostoucích nároků zaměstnanců na pracovní místo. Dále pak skutečnosti, že dnes jsou to především zaměstnanci, kdo při jednání o pracovních podmínkách tahá za delší konec provazu. Stále více též roste zájem o využívání sociálních médií v HR kampaních, protože jsou vděčným komunikačním kanálem, který poskytuje snazší kontakt firem s potenciálními zaměstnanci,“ zdůrazňuje Věra Lhotská, CEO společnosti NEWTON Media. Tento trend potvrzuje i využívání klasických náborových sloganů, třeba „hledáme (právě) tebe/vás“ obsahovalo za posledních 12 měsíců 2 508 příspěvků na sociálních sítích a „hledáš/hledáte (novou) práci?“ se objevilo dokonce 4 397krát. „Proto firmy i PR agentury musejí být v kampaních stále odvážnější a kreativnější, aby se jim mezi konkurencí podařilo nové zaměstnance zaujmout,“ dodává Lhotská.

Průzkum zjišťoval situaci členských agentur sdružených v APRA, ty podle odborného odhadu dohromady reprezentují asi 75 % českého trhu public relations.