V poslední době se v médiích a od některých novinářů objevují snahy o dezinterpretaci role, kterou mají agentury poskytující služby v oblasti komunikace s veřejností. Jejich úloha je přitom v demokratické společnosti nezastupitelná obdobně, jako úloha médií. Pro zjednodušení by se dala připodobnit k roli, kterou mají advokáti, vykonávající pro své klienty právní poradenství, kdy v jejich zájmu a na jejich zadání vystupují a poskytují o svém klientovi informace. Pokud je oním klientem politický subjekt, pak je logické, že je možné zjednodušeně a bez negativních konotací vnímat jeho zadání jako politické. „Zavádějící informace“ či „mystifikace“ je pak označení, které bez konkrétního upřesnění lze také vnímat jako informace ve prospěch klienta, nikoliv tedy jako informace nepravdivé.

Znovu se objevily kritické komentáře směřující proti kampani pro Jihočeský kraj, kterou zpracovávala členská agentura Ewing PR. V průběhu její realizace byly takové námitky vznášeny politickými soupeři a názorovými oponenty vůči hejtmanství kraje, klientovi agentury Ewing PR. Nebylo ovšem  prokázáno, že by kdy k uvedení nepravdivých či dokonce lživých informací došlo. Pokud byla její legitimní role zpochybňována některými konkrétními novináři, pak je nutné na tomto místě uvést, že tak činí stejný novinář, který dnes s podobnou mírou nepochopení rozporuje práci agentury pro společnost Home Credit. Je samozřejmě legitimní posuzovat kvalitu práce jednotlivých agentur, avšak vždy je nutné tak činit korektně, objektivně, bez nelegálních praktik.  Rovněž také nelze toto hodnocení odvíjet od subjektivního názoru na klienta, kterého daná agentura zastupuje.