Praha, 3. dubna 2023 Více než polovina Čechů má největší obavu z inflace. Růst cen lidé pociťují především v oblastech potravin, energií a nákladech na bydlení. Zprávy o dalším zdražování vnímají negativně a podniky tak mají v těchto oblastech obtížnou situaci při komunikaci cen. Podle téměř tří čtvrtin obyvatel by totiž v době zhoršené ekonomické situace měly firmy své služby či produkty zlevňovat. Potvrdil to výzkum Ipsos pro Asociaci public relations (APRA).

Průzkum realizovala agentura Ipsos ve spolupráci s APRA na reprezentativním vzorku 1 031 respondentů. Zkoumání se zaměřilo na to, jak čeští spotřebitelé vnímají informace ohledně vysokých zisků firem v době ekonomické krize a v jakých oblastech podnikání takové informace nejvíce zaznamenali. Výsledky jsou důležité zejména pro aktuální období, kdy firmy publikují hospodářské výsledky za loňský rok.

Informace o tom, že některé firmy měly vysoké zisky, zaznamenaly v posledním roce dvě třetiny lidí. Pouze 14 % z nich přitom čte tyto zprávy pozitivně. Naopak 53 % lidí vnímá informace o ziscích firem negativně. „Podíl těchto lidí stoupá s věkem. Nejhůře informace o vysokých výnosech vnímají lidé ve věku 54 až 65 let, kde je negativně hodnotí 64 procent z nich,“upřesňuje Jakub Malý, Managing Director agentury Ipsos.

Nejčastěji lidé informaci o vysokém zisku firem zaznamenali u dodavatelů energií, v dotazníku to potvrdilo 81 % dotázaných. U bank a finančních institucí si zpráv všimlo 52 % respondentů, u výrobců a prodejců paliv 33 % a u výrobců potravin a nealkoholických výrobků 20 % dotázaných.

Měli byste zlevnit, myslí si lidé

To, že společnosti, které vykazují vysoké zisky v době zhoršené ekonomické situace, by měly své služby zlevňovat, si myslí 74 % Čechů. Téměř stejná část 72 % míní, že by firmy měly kompenzovat tuto situaci tím, že svým zaměstnancům navýší platy. Dalších 69 % lidí se přiklání k názoru, že vysoké zisky společností na území Česka stejně nezůstanou a odčerpají je zahraniční vlastníci firem. „Takový názor zastávají častěji muži a starší lidé. S rostoucím věkem také klesá přesvědčení, že když se dobře daří firmám v Česku, daří se dobře i zdejším obyvatelům. V průzkumu s tímto tvrzením souhlasila přesně polovina oslovených,“ dodává Malý.

Vzdělanější lidé po regulaci nevolají

Pokud by se stát rozhodl zavést regulaci marží v dalších oblastech, pak by si ji lidé nejvíce přáli u dodavatelů energií, potvrdilo to 84 % dotázaných. Nějakou formu regulace by 78 % lidí přivítalo rovněž v případě výrobců a prodejců paliva, u bank a finančních institucí se k ní kladně vyjádřilo 76 % lidí. K tomu, aby stát reguloval další oblasti, jsou obecně častěji nakloněny ženy. Nejméně často zase vysokoškolsky vzdělaní lidé.

Tak palčivě již spotřebitelé nevnímají marže firem v oblasti rekreace, kultury či restauračních zařízení. K regulaci těchto sektorů se kladně vyjádřila méně než polovina respondentů.

Strašákem je inflace

Z výzkumu tak vyplývá, že obavy českých spotřebitelů rostou, a to v oblastech zdravotní péče, kriminality, násilí a daní. Strach z inflace však i nadále zůstává na prvním místě. Rostoucích cen se obává 58 % lidí, přičemž tato hodnota kopíruje celoevropský trend. Následně mezi Čechy rezonuje obava z válečného konfliktu, kterou vyjádřilo 38 % dotázaných. V žebříčku věcí, které lidi nejvíce znepokojují, skončila na třetím místě chudoba a sociální nerovnost, z níž má strach 35 % lidí.

Podle výsledků jsou nejvíce kritickými oblastmi pro komunikaci potraviny i nealkoholické nápoje a bydlení. Následující období bude riskantní také pro zdravotnický sektor, prodejce alkoholických nápojů, tabáku, oblečení a obuvi. „Mimořádné komunikační nároky kladou výsledky výzkumu na firmy a obory, kterým se navzdory obecnému ekonomickému marasmu daří. Jako zaměstnavatelé musejí jinak komunikovat se zaměstnanci, kteří tlačí na vyšší mzdy, jinak s investory očekávajícími zajímavý výnos a jinak se zákazníky, kteří by si přáli levněji nakupovat,“ vysvětluje Petr Lesenský z Asociace public relations (APRA), která pomocí průzkumů pravidelně monitoruje aktuální trendy v komunikaci.

Informace pro média:

Marek Hlavica, výkonný ředitel

hlavica@apra.cz; +420 602 373 196

www.apra.cz

___________________________________

O Asociaci public relations (APRA)

APRA je dobrovolné sdružení PR agentur a odborníků v komunikaci působících na území České republiky. Vznikla jako odborné sdružení, jehož prvořadým posláním je prezentovat obor PR zejména odborné a klientské veřejnosti, všestranně kultivovat činnost agentur, prosazovat takzvanou nejlepší praxi, vytvářet prostor k široké profesní diskusi a budovat dobré jméno oboru. APRA zároveň garantuje kvalitu nabízených služeb členských agentur prostřednictvím certifikace. Asociace dbá na dodržování etických pravidel dle Stockholmské charty a aktuálně sdružuje 24 českých i zahraničních PR agentur působících na českém trhu a 15 komunikačních a marketingových oddělení společností.

APRA – Asociace public relations, z. s.| Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 224 875 320, +420 775 351 034 | Email: info@apra.cz | www.apra.cz