Praha, 19.4. – Soutěž komunikačních projektů v oboru public relations Česká cena za PR – LEMUR letos zaznamenala rekordní počet přihlášek. Do soutěže pořádané Asociací public relations se letos přihlásilo 186 projektů a celkem bylo podáno 329 přihlášek. Jedná se o absolutní rekord v celé 18leté historii soutěže. Kategorií s nejvyšším počtem přihlášených projektů je Společenská odpovědnost a filantropie. Vítězové budou vyhlášeni 15. června.

Letošní ročník soutěže LEMUR zaznamenal hned několik novinek. Oproti loňsku byl zredukovaný celkový počet kategorií na 22, přesto počet přihlášek dosáhl rekordního počtu. Celkem jich bylo podáno 329, ve srovnání s loňským rokem jde o nárust o 18 %. Nominováno bylo celkem 186 projektů. Nábor přihlášek skončil 14. dubna a poslední dorazila doslova v poslední vteřině před uzávěrkou – v čase 00.00.00.

„Jsme přesvědčeni, že rekordní zájem o soutěž je nejen odrazem skvělé kondice celého oboru, ale také dokladem toho, že LEMUR je vysoce prestižní a důvěryhodnou profesní soutěží. Moc si toho vážíme a děkujeme všem, kteří letos přihlásili své projekty,“ říká Anna Balíčková, členka výkonné rady APRA, která za soutěž zodpovídá.

Nejsilněji jsou obsazeny hlavní kategorie Společenská odpovědnost a filantropie (28 projektů), Informační a osvětové kampaně (27 projektů) a Integrovaná komunikace (27 projektů).

Z hlediska oborových kategorií si nejlépe vedly Finanční služby a trhy, Zdravotnictví, Státní správa, politika a neziskový sektor a Průmysl. Ve všech se sešlo 14 přihlášených projektů.

V kategoriích komunikačních nástrojů se bude bojovat nejvíce v kategorii Akce a události (21 projektů), Digitální komunikace – sociální sítě (13 projektů) a Digitální komunikace (14 projektů).

„Vysoká obsazenost specifických kategorií naznačuje, že public relations výrazně zasahuje do významných společenských a obchodních témat. To je žádoucí posun ve vnímání disciplíny jako strategické,“ poznamenává výkonný ředitel APRA Marek Hlavica.

V následujících dnech začne hodnocení projektů – osm porot složených ze seniorních expertů rozhodne o shortlistech, které budou oznámeny v polovině května, kdy také odstartuje prodej vstupenek na slavnostní vyhlášení. To proběhne v inovované podobě 15. června v WPP Campusu.

 

Informace pro média:

Marek Hlavica, výkonný ředitel

 +420 602 373196

www.apra.cz  www.cenalemur.cz

_________________________________________________________

LEMUR – Česká cena za Public Relations

Profesní soutěž je pravidelně vyhlašována od roku 2005 a je otevřena všem subjektům působícím v České republice, které poskytují či využívají služby v oblasti public relations (PR agenturám, PR a komunikačním oddělením společností, firmám i institucím, státním orgánům, subjektům z nevládního sektoru či jednotlivcům).

Oceňovány jsou PR projekty realizované v období roku 2022 až do března 2023, které nejlépe vycházejí z podnikatelské strategie zadavatele, jsou koncepční, obsahují kreativní řešení, jsou v souladu s etickými pravidly oboru a mají prokazatelně pozitivní dopad na podnikání a reputaci zadavatele.

Další informace jsou dostupné i na FB profilu, Instagramu a Twitteru soutěže.

O Asociaci public relations (APRA)

APRA (Asociace public relations) je dobrovolné sdružení PR agentur a odborníků v komunikaci působících na území České republiky. Vznikla jako odborné sdružení, jehož prvořadým posláním je prezentovat obor PR zejména odborné a klientské veřejnosti, všestranně kultivovat činnost agentur, prosazovat takzvanou nejlepší praxi, vytvářet prostor k široké profesní diskusi a budovat dobré jméno oboru. APRA zároveň garantuje kvalitu nabízených služeb členských agentur prostřednictvím certifikace. Asociace dbá na dodržování etických pravidel dle Stockholmské charty a aktuálně sdružuje 25 českých i zahraničních PR agentur působících na českém trhu a necelou desítku komunikačních a marketingových oddělení společností.