Po více než dvaceti letech existence se APRA nově otevírá také neagenturním subjektům řešícím PR. Zatímco doposud asociace sdružovala výhradně agentury, nyní se jejími přidruženými členy mohou stát komerční společnosti, zástupci veřejné správy, neziskové organizace či akademické instituce. V souvislosti s rozšířením členství se mění název asociace na Asociace public relations, zkratka APRA zůstává zachována.

Po více než dvaceti letech fungování asociace, která do této doby sdružovala výhradně PR agentury, odsouhlasilo letos na jaře Generální shromáždění zásadní změnu. Od září se tzv. přidruženými členy mohou stát i firmy, které nepodnikají v oblasti komunikace či marketingu, ale mají vlastní PR týmy. „Na zavedení změn jsme se připravovali už v minulém roce. Oslovili jsme přibližně 15 společností ze strany zadavatelů a řešili s nimi, co by jim členství mělo přinést,“ upřesňuje Patrik Schober, předseda výkonné rady Asociace public relations. Většina organizací, které na změnách v APRA spolupracovaly, mají o nový druh členství zájem. „Evidujeme desítky zájemců a zhruba polovina z nich oficiálně požádala o vstup do naší asociace,“ upřesňuje Schober. Velký zájem si Schober vysvětluje v nedostatku akcí, které by dávali možnost profesionálů z oblasti PR a marketingu sdílet zkušenosti a řešit odborná témata.

Dalším důvodem, proč mají organizace o přidružené členství zájem, jsou nepochybně výhody, které mohou noví členové čerpat. Základním benefitem je velké množství zajímavých slev na vzdělávací akce, konference a soutěže, které APRA pořádá. Mezi ně patří blížící se PR Summit, který každoročně přináší zajímavá témata a zkušenosti odborníků, oborová soutěž LEMUR – Česká cena za PR, vzdělávací kurz Prague Communications Academy a mnoho dalších. „Dlouho jsme cítili potřebu PR a marketingových manažerů firem scházet se nejen na konferencích,“ uvádí Radek Vítek, člen výkonné rady APRA. „Z tohoto důvodu jsme pro naše nováčky připravili speciální akce a workshopy, kde budou mít možnost načerpat informace a získat zkušenosti nejen odborníků z public relations,“ doplňuje výčet benefitů Vítek.

APRA si od přidruženého členství slibuje vytvoření širší odborné platformy, která bude podporovat další rozvoj a profesionalizaci oboru a stimulovat diskusi o aktuálních tématech a trendech, které zajímají agentury i zadavatele. Při tvorbě konceptu přidruženého členství se APRA inspirovala v zahraničí, kde podobné modely fungují velmi dobře mnoho let. Podle Patrika Schobera se jedná o mezinárodní trend. „Anglická asociace PRCA, se otevřela před 15 lety přidruženým členům ze státních i nestátních subjektů, univerzit, církví či z řad studentů,“ uvádí Schober příklad.

Mezi další novinky a zásadní změnu, která s přijetím nového konceptu přidruženého členství souvisí je změna názvu asociace. „Vzhledem k tomu, že jsme otevřeli vstup i jiným subjektům než agenturám, museli jsme změnit i název asociace,“ vysvětluje změnu Patrik Schober.

Více informací o podmínkách a benefitech přidruženého členství naleznete zde.

Informace pro média:
Pavla Mudrochová, výkonná ředitelka
mudrochova@apra.cz ; +420 603 191 539
www.apra.cz